Ikke la oppgittheten ta overhånd

  • Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet

Det er mulig å gjøre noe for romfolket hvis man har et menneskelig utgangspunkt.

Reportasjen i Aftenposten lørdag om hvordan romfolk bor, har tydeligvis skaket opp og forvirret politikere. Bare oppgitthet og frykt er å høre. Frykt for at mange flere vil komme hvis man gjør noe.

På den Internasjonale romfolkdagen så jeg at noe kan gjøres. Jeg besøkte et av de tilbudene som Strasbourg kommune har opprettet for romfolket. Kommunen har trosset den konvensjonelle oppfatning at hvis man gjør noe for dem, vil mange flere oversvømme byen. Man har rett og slett tatt et medmenneskelig utgangspunkt. Nemlig at det ikke går an å se på at folk må bo uten tak over hodet og toaletter. På kommunens grunn har man satt opp campingvogner og containere som brukes til bolig, hygiene og forsamlingsrom. To slike er allerede etablert. En ny vil komme snart.

Jeg kunne med selvsyn se at det er ordnede forhold og høre kommunens folk si at folk overholder betingelsene for å bo der. Det viser seg at når folk blir behandlet som mennesker, oppfører de seg som mennesker.

afp000512219.jpg

Et av de internasjonale nyhetsbyråene som var til stede, skrev at Europa trenger å få vite om slike eksempler i stedet for at det bare spres frykt om hva som skjer hvis man gjør noe positivt.Det er sant som det sto i Aftenpostens artikkel at de som bor under motorveibroen på Sinsen antagelig har det bedre enn der de kommer fra. Dette så jeg under et besøk i Romania to uker før Den internasjonale romfolkdagen.

Leserne må forestille seg vannledninger som er bygget på pæler over bakken. Under slike lever tusenvis av voksne og barn. Det kommer nemlig litt varme fra vannledningene. Og hvis man i tillegg bruker søppel til å ligge på, kan man overleve den kalde vinteren. Det høres mer behagelig ut enn å bo blant steinene under motorveibroen på Sinsen. Ja, men forskjellen er at de som bor under vannledningene ikke ser noe annet enn søppel, prostitusjon, vold og narkotika. Alle barna helt ned i tre-fireårsalderen er «drugget».

Men også der traff jeg mennesker som ikke gir opp. Midt i denne elendigheten har en enkelt idealist brukt sine egne penger til å opprette et skoletilbud til de mest utsatte barna. Det europeiske fotballforbundet er engasjert i opplegget. Gjennom fotballen, dans og musikk har man lokket barna vekk fra narkotika og barneprostitusjon. En av de over 1000 eksperter som Europarådet har utdannet de siste to årene og som vi utplasserer i lokalsamfunn der romfolk bor, hjelper til med å føre barna videre inn i den vanlige, offentlige skolen.

Det er mulig å gjøre noe hvis man rett og slett tar et menneskelig utgangspunkt i stedet for å la oppgitthet ta overhånd.