Meninger

Følg i våre rullestolspor

 • Ingrid Ihme
 • Athar Akram
Les også

Ansett en «funkis»

Les også

En annerledes sommerjobb

Les også

Utnyttet av staten

Les også

Det vanskelige tapet

Kultur — og debattredaktør Knut Olav Åmås startet nylig en viktig debatt i Aftenposten om hvor hemmende norsk arbeidspolitikk er for arbeidsføre med funksjonshindringer. Vi opplever at den onde sirkelen hvor arbeidsgivere ikke ansetter personer med funksjonshindringer uten arbeidserfaring, som fører til at de ikke får arbeidserfaring, er en av de største utfordringene.

Vi mener at traineeprogrammer bidrar sterkt til å bryte denne sirkelen. Her overvinnes fordommer og resultater oppnås. Som nyutdannet og muskelsyk rullestolbruker var det vanskelig for Ingrid å få jobb. I 1996 fikk hun en mulighet i Telenor Open Mind, en døråpner til arbeidslivet for funksjonshindrede. De får arbeidstrening på en ordinær arbeidsplass over 2 år. 75 prosent av 200 deltakere har siden 1994 har fått fast ansettelse hos Telenor eller andre. Programmet gir en samfunnsøkonomisk gevinst på minst 100 millioner kroner over en tiårsperiode (SINTEF).

Ingrid Ihme

Athar Akram

Som en del av masterstudiene sine på BI, skrev Athar i 2011 en oppgave om merverdi funksjonshindrede gir bedriften. Oppgaven avdekket en rekke funn blant annet følgende:1. Som følge av en forespørsel en hørselsnedsatt gjorde til sitt team om at kun en person snakket samtidig under møter, ble hele teamet enige om en felles møtestruktur med langt flere «regler» enn den ene forespurte. Resultatet av denne tilretteleggingen var mer effektive og produktive møter for alle som jobbet rundt henne. De andre i teamet var så fornøyd, at de opprettholdte reglene selv når hun ikke var tilstede!

 1. Vi nordmenn generelt blir sett på som reserverte og kalde, også på jobben. Men noen funksjonsnedsatte er åpenhjertige om sin sykdom til sine kollegaer. Når noen utøver en slik åpenhet følte også de andre at det nå ble «lov» å lufte ting de selv bar på. Dette førte videre til en høyere grad av tillitt, som er en essensiell ingrediens i enhver effektiv arbeidsrelasjon.
 2. Ansattes lojalitet overfor arbeidsgiver har sunket dramatisk de siste tiårene. Kunnskapsbedriftens evne til å beholde dyktige ansatte over tid har derfor blitt en nøkkel for konkurranseevnen. En måte de kan oppnå dette på er gjennom å stimulere de ansatte til å føle et eierskap til sin organisasjon.

Flere av Athars respondenter verdsatte at arbeidsgiveren gav deltakeren muligheter, men også at de selv fikk jobbe med en funksjonshindret og dermed hjelpe henne fra et liv på trygd og i ensomhet til å bli et økonomisk selvstendig individ. Det gav jobben større mening. Denne stoltheten over sin arbeidsgiver forplantet seg i andre deler av organisasjonen.

Vi i Telenor ser svært gjerne at andre følger i våre rullestolspor og ønsker nye samarbeidspartnere. Vi inviterer derfor andre bedrifter som er interessert i å oppdage de positive effektene av å ha et åpent sinn når man bygger organisasjonen til å kontakte oss. Nå som Fornebu begynner å bli etablert som et kunnskapssentrum i Norge, er vi spesielt håpefulle til å samarbeide med våre naboer.

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Jeg er en «ikke-inkluderende» arbeidsgiver takket være NAV. | Henrik Peersen

 2. SID

  Når det blir en heltidsjobb å skaffe seg deltidsjobb | Fredrik Karst Antonsen

 3. ØKONOMI

  Jobbeksperten: Hva slags jobberfaring bør jeg ha?

 4. SPORT

  Toppidrett eller yrkeskarrière – ja takk, begge deler!

 5. KARRIERE

  Jobbeksperten: Slik bruker du Linkedin for å kapre drømmejobben.

 6. SID

  Det er arbeidsgiverne som er lite tilpasningsdyktige, ikke de unge