Meninger

Snus blir ikke ufarlig fordi vi mangler studier eller fordi mangelfulle studier ikke har påvist helseskade

  • Camilla Stoltenberg
  • Jan Alexander
Mange skadevirkninger av sigaretter skyldes nikotin. Det er rimelig å anta at slike også vil opptre ved bruk av snus.Som for røyking, er snusbruk blant gravide en fare for fosteret, ja i verste fall kan det føre til dødfødsel, skriver innleggsforfatterne.

Det er banalt å bagatellisere snusbruk.

Professor i biologi, Kristian Gundersen,harselerer om snus i spalten Uviten. Han kaller Helsedirektoratets informasjon skremselspropaganda og moralisme og sammenligner advarselen mot snus med at noen en gang mente at ferskt brød var usunt. Han kaller det snusfornuft, men avslører samtidig sin ufornuft i omgangen med forskningsresultater.

Snus inneholder over 2500 ulike stoffer. Gundersen har rett i at antallet har liten betydning, og at mye av innholdet i tobakksproduktet også finnes i mange matvarer.

Poenget er stoffenes evne til å utløse helseskader, og om de forekommer i mengder som gjør at vi kan skades.

Camilla Stoltenberg

Vi advarer ikke mot tomater eller auberginer, som er slektninger til tobakksplanten, selv om de inneholder ørsmå mengder nikotin. Snus inneholder sterktvirkende kreftfremkallende stoffer og store mengder nikotin. Snusbrukere får i seg like mye av disse som ved røyking, og snus brukes over en større del av døgnet.

Jan Alexander

Nikotin skaper lett avhengighet og påvirker kroppen og hjernen. Størst grunn til bekymring gir den store utbredelsen av snusbruk blant unge. Én av fire kvinner mellom 16 og 24 år bruker snus – greier de å slutte når de blir gravide?Nikotin øker også hjerterytme og blodtrykk og reduserer sirkulasjonen i de små blodårene.

Snur saken på hodet

Det er riktig at det ikke er mulig å bevise at noe er ufarlig. Men Gundersen snur saken på hodet. Snus blir ikke ufarlig fordi vi mangler studier eller fordi mangelfulle studier ikke har påvist helseskade.

Gundersen tar også feil når han påstår at en ikke kan hente informasjon fra skadevirkninger av røyking. Mange skadevirkninger av sigaretter skyldes nikotin. Det er rimelig å anta at slike også vil opptre ved bruk av snus.

Som for røyking er snusbruk blant gravide en fare for fosteret, ja i verste fall kan det føre til dødfødsel.

I dyreforsøk forstyrrer nikotin utviklingen av sentralnervesystemet og lungene hos fosteret. Nikotin kan også være årsaken til at snus og røyk øker risikoen for å dø av hjerteinfarkt.

Gundersen bagatelliserer kreftrisikoen ved snus ved å henvise til en studie av svenske bygningsarbeidere som viser økt kreftrisiko for en mindre hyppig kreftform. Men det er en rekke studier som viser økt risiko for flere kreftformer. Dette, sammen med resultater fra dyreforsøk og snusens innhold av sterktvirkende kreftfremkallende stoff, gjør at vi mener snus er kreftfremkallende.

Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt har også klassifisert røykfri tobakk og snus som kreftfremkallende.

Svenskene har brukt snus lenge, men manglende opplysninger om tidligere bruk av snus gjør at det foreløpig er vanskelig å finne studier av god kvalitet som går tilstrekkelig langt tilbake i tid.

Folk ønsker informasjon om og beskyttelse mot kjemikalier – da skulle det bare mangle at de ikke får informasjon om snus.

Twitter: @camisto

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. At snusbruk kan gi helseskader er ikke skremselspropaganda

  2. EU tar snusen fra danskene

Les mer om

  1. Helse
  2. Snus