Kronikkonkurranse for lærere (ikke rektorer)

afp000874636-vz6dk2gsOs.jpg

Aftenposten inviterer til kronikkonkurranse for lærere i grunnskolen og videregående skole.

Hvordan kan norsk skole bli bedre?

  • Hva hindrer den norske skolen i å bli best mulig?
  • Hva bør det gjøres mer av?
  • Er det konflikt mellom skolelederes krav og det du oppfatter som læringsoppdraget?

Rektorer, politikere og forskere deltar allerede i stor grad i det offentlige ordskiftet om norsk skole. Aftenpostens mål er at flere lærere skal delta. Det er derfor ikke åpning for at rektorer deltar i denne kronikkonkurransen, men de er selvsagt velkomne til å sende sine innlegg til debatt@aftenposten.no. Mellomledere kan delta.

Vi håper at alle rektorer oppfordrer sine lærere til å delta.

I utgangspunktet ønsker vi at deltagerne skriver under fullt navn, men vi vil vurdere anonyme tekster hvis det er spesielt gode grunner til at man ikke kan skrive under fullt navn.

Lengde: Inntil 6000 tegn (inkl mellomrom)

Frist: 10. september (fristen er utvidet fordi Aftenposten på nyhetsplass i midten av august starter en skoleserie.)

Kronikk + bilde og informasjon om forfatter kan sendes til skolekronikk@aftenposten.no.

Vi premierer de tre beste bidragene med henholdsvis 10.000, 5000 og 5000 kroner. Premierte bidrag publiseres, og vi vil vurdere å publisere også øvrige bidrag.