Meninger

Fire budsjettakter på syv uker

  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg
Teltleiren i det tidligere Smart Club-bygget ved Råde i Østfold skal om kort tid etableres som nytt ankomstsenter for flyktninger av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Politiets utlendingsenhet.

Å bli enige om hvordan ekstrakostnader i størrelsesorden ti milliarder kroner skal betales kan bli den største utfordringen for det borgerlige samarbeidet i denne stortingsperioden.

erna.jpg
erna om flyktninger fra talerstolen.JPG

De omfattende og svært kostbare konsekvensene av flyktningestrømmen til Norge og Europa synker nå virkelig inn i norsk politikk.

Les om flyktningstrømmen til Norge her:

Les også

Forrige uke kom det flere asylsøkere enn i årets tre første måneder. I dag svarer statsministeren på hvordan krisen skal håndteres.

De neste syv ukene vil finansieringen av så mange som 60.000 asylsøkere i år og neste år være det altoverskyggende temaet på Stortinget og i Regjeringen.

Makter Erna Solberg å lose borgerlig side vel gjennom denne prosessen, vil det demonstrere at samarbeidet mellom Venstre, KrF og Regjeringen virkelig tåler en støyt.

Det er like lett å tenke seg det motsatte: At sentrumspartiene og Frp de neste syv ukene virkelig ryker uklare med hverandre. De gjør gjerne det når innvandringstemaer settes på spissen. Nå er også summene store og tiden kort. Og Frp er presset etter et dårlig lokalvalg.

Det blir i hvert fall fire viktige etapper i den krevende prosessen som nå følger:

1. Statsminister Erna Solbergs redegjørelse tirsdag 13. oktober:

Denne redegjørelsen er svært viktig for tonen i den politiske debatten fremover. Solberg manet alle partiene til å strekke seg for å finne løsninger på en ekstraordinær utfordring.

Hun vil garantert bruke tid på forslag som samler :

Norsk støtte til EU som må få Schengen-samarbeidet til å fungere igjen, rask retur av grunnløse asylsøkere og mobilisering av frivillig sektor i mottak, bosetting og påfølgende integrering.

Frp er presset etter et dårlig lokalvalg

Men Solberg må også berøre kontroversielle temaer som redusert standard på mottak og reduserte ytelser til asylsøkere. Samtidig kan hun ikke gå så langt at hun helt i starten av prosessen tvinger Venstre, KrF og opposisjonen til å gå til angrep på Regjeringen. Spesielt interessant blir signalene om hvor mye mer oljepenger Regjeringen er villig til å bruke for å betale for Syria-regningen. Andre signaler om inndekning vil også si noe om regjeringspartienes strategi i budsjettforhandlingene.

Senere samme dag skal partiledelsen i de fire borgerlige partiene også møtes i Nydalen til generelle samtaler om samarbeidet. Her vil budsjettet og flyktningstrømmen være ett av flere temaer, men Nydalen møtet beskrives ikke som rett sted å skape begynne forhandlinger om budsjettet.

Rapport fra Solbergs redegjørelse:

Les også

Kan koste 40-50 milliarder kroner de neste fem årene

2. FrPs landsstyremøte 24. og 25. oktober

På dette møtet skal Frp evaluere lokalvalget og vurdere partiets regjeringsdeltagelse. Men sentrale kilder i partiet sier det er trolig at budsjettforhandlingene om Syria også vil bli et hovedtema — slik kvoteflyktninger fra Syria ble et hovedtema på landsmøtet til Frp i vår.

Partileder Siv Jensen må sikre seg ryggdekning for at Frp gir fra seg noen av sine budsjettseire i forhandlingene.

Samtidig vil hun ikke være tjent med at landsstyre binder stortingsgruppa og finansministeren så mye at en enighet i Stortinget om budsjettet blir umulig.

Tonen på landsstyremøtet til Frp vil si oss mye om noe av det aller viktigste for hvordan denne prosessen ender: Hvor hissige Frp er på å markere seg som ulikt de andre partiene i Syria-saken og hvor lojale de vil være mot Regjeringens oppdrag om å finne gode, samlende løsninger på krisen.

For samarbeidsklimaet på borgerlig side er Frp avgjørende.

3. Tilleggsproposisjon fra Regjeringen 30.oktober

Fredag 30.oktober (og senest 10.november) begynner det for alvor. Da skal Regjeringen, etter planen, legge frem en sak for Stortinget med oppdaterte tall for ankomster, kostnader - og forslag til inndekning på statsbudsjettet for neste år.

Det er først når disse tallene er offentlige og lagt frem for Stortinget, at vi vet det fulle omfanget av flyktningutfordringen.

Det betyr svært mye om det er fem eller femten milliarder kroner Stortinget må finansiere ekstra neste år. Et hovedvalg for Regjeringen er om de vil legge seg på en sentrumsvennlig strategi for inndekningen eller ikke.

I forslaget til statsbudsjett for neste år var det svært få forslag som provoserte Venstre og KrF. Det blir en vanskeligere strategi å følge i tilleggsproposisjonen. Legger Regjeringen opp til å løse floken gjennom økt oljepengebruk, vil det provosere Venstre. Vil Solberg hente flere milliarder kroner fra den langsiktige bistanden, vil det provosere KrF.

4. Forhandlingsstart på Stortinget 2. november

Formelt er det i finanskomiteen på Stortinget at budsjettutfordringen skal løses til slutt. De forhandlingene begynner mandagen etter Regjeringen etter alt å dømme har lagt frem sin tilleggsproposisjon.

De borgerlige partiene, som har en avtale om å finne sammen om et statsbudsjett, vil forhandle seg i mellom - med opposisjonspartiene på sidelinjen. Men Ap vil nok fra sidelinjen lodde stemningen for at de partene som ble enige om 8000 kvoteflyktninger fra Syria i vår, også kan finne sammen denne gangen.

Den store utfordringen på borgerlig side blir at Venstre og KrF skal sikre seg et minimum av penger til sine merkesaker samtidig som Syria-regningen skal betales.

Det blir krevende - og i begge sentrumspartiene mumles det allerede om at Regjeringen har spilt kortene slik at det blir svært vanskelig for Venstre og KrF å sette sitt preg på neste års budsjett.

Finanskomiteens frist er 20.november.

Det endelige budsjettet skal vedtas i Stortinget innen 15.desember.

Hør Thomas Boe Hornburg forklare den vanskelige Syria-situasjonen i Aftenpoddens budsjettspesial. Last ned i Itunes, eller hør her:

Les også

  1. Etablerer asylmottak i Tromsø tross fraråding

  2. Sverige forbereder krisetiltak og kan stramme inn asylpolitikken

  3. Frykter sjokkregning på Syria-flyktningene

  4. Barnehage stenges - ligger for nær mottakssenter for flyktninger

  5. Ved Storskog i Finnmark er det over 50 asylsøkere som krysser grensen hver dag

  6. 60.000 asylsøkere kan komme til Norge innen utgangen av 2016. I dag svarer statsministeren på hvordan krisen skal håndteres.