Rosetog som nasjonalt selvbedrag

Rosetoget bidro til å dekke over motsetninger i synet på 22. juli-terroren, skriver Harald Stanghelle.

I stille protest og dyp medfølelse ble gatene våre fylt av rosetog. Det la grunnlaget for et nasjonalt selvbedrag vi nå betaler prisen for.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det var ikke sinne, hat og hevntanker som preget oss i tiden etter den nattsvarte julifredagen for ti år siden. Snarere var det et budskap om kjærlighet. En undrende verden så mot Norge. For slik hadde ingen nasjon tidligere reagert på terror.

Det var dypt rørende og følelsesmessig nødvendig. Men denne måten å reagere på fikk nordmenn flest til å føle seg mer spesielle enn vi er. Og det bidro til å dekke over motsetninger i synet på 22. juli-terroren.

Les hele saken med abonnement