Kommentar

Et annet alvor nå | Per Anders Madsen

 • Per Anders Madsen
  Per Anders Madsen
  Redaktør

Regjeringsadvokaten går grundigere til verks i Breivik-saken nå enn i tingretten. I det ligger også en innrømmelse.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted holdt sin prosedyre i Breivik-saken tirsdag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Skien.

Flere vitneavhør. En grundigere dokumentasjon av Kriminalomsorgens tiltak for å lempe på soningsregimet. En prosedyre der regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i klare ordelag advarte lagmannsretten mot å følge tingrettens eksempel og overprøve sikkerhetsvurderingene som Kriminalomsorgen gjør av Anders Behring Breivik.

Sejersted har bestemt seg i synet på hva slags menneske Breivik er, fem og et halvt år etter terrorhandlingene: «Han er den samme mørke, manipulerende personen.» Avveiningen mellom risiko og sikkerhetssystem må bli deretter.

«Godt innenfor»

For oss som følger rettssaken her i Skien fengsel er det tydelig at Regjeringsadvokaten mener alvor: Oslo tingrett vurderte saken for smalt. Et selektivt utvalg av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) bidro også til at dommen ble gal.

Den smellen Oslo tingrett ga Kriminalomsorgen, kaller Sejersted for «urettferdig.» Breivik er en farlig mann og må behandles deretter, men behandlingen ligger godt innenfor de normene som er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Det er som om man hører at parolen som ble lansert under noe innbitte forberedelsesmøter på Regjeringsadvokatens kontor: Denne ankesaken skal staten vinne.

Les også

Les Andreas Bakke Foss' nyhetssak om Sejersteds prosedyre:

Mente de hadde en god sak

I dette ligger også en innrømmelse. Regjeringsadvokaten mente etter alt å dømme at staten hadde en god sak i tingretten og kan ha tatt for lett på oppgaven. Domfellelsen kom som en gedigen overraskelse. Før og under ankebehandlingen måtte jobben gjøres enda grundigere.

En konsekvens er blant annet at Regjeringsadvokaten bestemte seg for å føre Breiviks faste besøksvenn i snart tre år som vitne her i lagmannsretten. Det skjedde ikke i tingretten.

Vitnemålet er viktig fordi det går til kjernen av det tingretten slo ned på, isolasjon og lite kontakt med andre mennesker. Både Breivik selv og besøksvennen ga inntrykk av at kontakten de har fått gjennom i alt 90 møter, er meningsfull for dem begge. På dette punktet har lagmannsretten fått opplyst saken på en annen måte enn i første rettsrunde.

Vekt på mental tilstand

Breiviks prosessfullmektig Øystein Storrvik holder sin prosedyre onsdag. Han kommer til å legge mye større vekt på massedrapsmannens mentale tilstand enn det Regjeringsadvokaten gjør.

I sitt innledningsforedrag i forrige uke pekte Storrvik på at staten i løpet av relativt få år har vurdert Breiviks psyke helt ulikt. Under straffesaken våren 2012 la påtalemyndigheten ned påstand om at massedrapsmannen var psykotisk og strafferettslig utilregnelig. En slik mulighet eksisterer ikke i det virkelighetsbildet Regjeringsadvokaten nå tegner.

Storrvik synes dette er påfallende. Psykisk tilstand og robusthet er relevant for soningsforholdene, men Regjeringsadvokaten mener Breivik er frisk og tåler fengselsoppholdet usedvanlig godt. Sejersted gjorde det i sin prosedyre klart at staten nå legger dommen i straffesaken til grunn, og at påtalemyndighetens oppfatning er rettslig irrelevant i forhold til spørsmålet om menneskerettsbrudd eller ikke.

Storrvik, derimot, vil i sin prosedyre prøve å overbevise retten om at soningsregimet innebærer et menneskerettsbrudd i lys av klientens psykiske tilstand og mentale sårbarhet.

Men går han for langt langs dette sporet, kommer han i konflikt med sin egen klient. Breivik ønsker å fremstå som sterk, ikke svak.

 1. Les også

  Retten må avklare om Breivik er blitt en annen | Per Anders Madsen

Les mer om

 1. Behring Breiviks søksmål mot staten
 2. Anders Behring Breivik
 3. Menneskerettigheter
 4. Rettssaker

Behring Breiviks søksmål mot staten

 1. NORGE

  Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avviste Behring Breiviks klagesak mot Norge

 2. DEBATT

  Vi får ikke mer kunnskap om massedrapsmenn ved å studere enkelttilfeller | Pål Grøndahl

 3. DEBATT

  «22. juli» skal ikke være en serie om terroristens historie | Sara Johnsen

 4. DEBATT

  Nei, vi har ikke snakket nok om Anders Behring Breivik. Vi har nesten ikke snakket om ham i det hele tatt

 5. NORGE

  Anders Behring Breivik har byttet navn

 6. NORGE

  Høyesterett avviser anken til Behring Breivik