Kommentar

Drosjejukset er til syvende og sist et slag for lavere priser | Joacim Lund

 • Joacim Lund
  Joacim Lund
  kommentator

Løyvene har vært hard valuta lenge. I 1998 knuste drosjesjåfør Arve Karlsen både taksameteret og drosjeskiltet sitt i protest mot 400 nye drosjeløyver i Oslo. Foto: Johansen, Erik

Endelig ser det ut til å gå mot slutten for de mest gammeldagse og konkurransehemmende reguleringene av drosjebransjen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

«Det er trist at alle som egentlig skjønner hvordan landet skal styres, jobber som drosjesjåfører og frisører,» sa komikeren George Burns en gang. Hadde de jobbet i politikken, går jeg ut fra at drosjenæringen hadde blitt endret for lenge siden.

Denne uken viste det seg at enkelte drosjeeiere leier ut løyvet sitt for minst 6000–7000 svarte kroner i måneden. Har du et drosjeløyve, har du altså muligheten til å tjene en god slump penger på drosjekjøring i Oslo mens du drikker øl i Alfaz del Pi – eller te i Lahore, for den saks skyld. Hvor mange drosjeeiere som jukser er usikkert. I fjor mistet 16 av dem løyvet på grunn av ulovlig fremleie. I år er tallet like høyt bare i løpet av årets første uker. Det er dårlige nyheter for alle som ønsker et begrenset antall løyver i hovedstaden.

Et synkende skip

Løyvejukset er ikke noe Norges Taxiforbund ønsker, bare så det er sagt. De fleste drosjeeiere driver ryddig, og ønsker sikkert juksemakerne dit pepperen gror. Men det er påtakelig hvor lett Glenn Tuxen, leder i Norges Taxiforbund avdeling Oslo, tar på det, all den tid Taxiforbundet har vært moralens høyborg i jakten på Uber-sjåførene. Nå sier han at «det ikke er noen hemmelighet i bransjen at det eksisterer et ulovlig marked» for utleie av løyver.

Drosjenæringen har en ikke helt vakker historie med ulovligheter. Løyvejukset blir bare enda et skudd for baugen på et skip som burde gått til bunns for lenge siden, men er blitt holdt flytende av aggressiv lobbyvirksomhet og politisk sendrektighet.

Få støttespillere bortsett fra løyvehaverne

Det er etter hvert mange som ønsker en endring av løyvesystemet.

Delingsøkonomiutvalget mente at det fortsatt må stilles krav til sikkerhet, prisinformasjon og kvalitet, men at løyvekravet må oppheves, slik at mulighetene for å skape effektiv konkurranse blir bedre. Konkurransetilsynet mener at «De som tjener på dagens rammeverk, er løyvehaverne. De som taper er drosjekundene,» og at behovsprøvingen må fjernes og regelverket forenkles. Produktivitetskommisjonen mener at behovsprøvingen og prisreguleringen bør oppheves. Og ikke minst har EFTAs overvåkingsorgan ESA ment at den norske løyveordningen er i strid med EØS-reglene fordi den hindrer fri konkurranse, og krever at norske myndigheter skal endre den.

Politisk handlekraft har det imidlertid vært så som så med i denne saken, under skiftende regjeringer. Den eneste større endringen i nyere tid er, ironisk nok, at drosjeeierne kan beholde løyvet til de fyller 75, ikke 70, slik det var tidligere.

Nå kan det imidlertid gå mot slutten for løyveordningen – i alle fall slik vi kjenner den.

Politisk sendrektighet

I desember kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olssen at departementet har iverksatt et arbeid for å endre reguleringen av drosjenæringen. I brevet han sendte til ESA forklarte han at han har satt i gang «et større regelverksarbeid hvor vi blant annet vil foreslå en oppheving av behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten. Det vil fortsatt være krav om drosjeløyve».

Med andre ord vil drosjeløyvene i fremtiden ikke være et knapphetsgode. Det betyr at det største etableringshinderet sannsynligvis blir borte, slik at forbrukerne får nyte godt av en sunn konkurranse i drosjenæringen – forhåpentligvis i form av bedre tjenester og lave priser.

Les mer om

 1. Kommentar Joacim Lund
 2. Behovsprøving
 3. ESA
 4. Konkurransetilsynet
 5. Taxibransjen
 6. Drosjenæringen