Giskes advokater prøver å gjøre saken til noe den ikke er | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Trond Giske på landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Trond Giske har mistet et tillitsverv, og hans partileder sier han har brutt interne retningslinjer. Det kan ingen advokat gjøre noe med.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Varsler-saken i Ap avsluttes ikke med at partileder Jonas Gahr Støre har konkludert. Den delen av partiet som støtter Trond Giske, og som mener han er utsatt for urimelig behandling som del av en maktkamp, har grepet fatt i det de kan gripe fatt i: Prosessen. Det vil ikke gagne partiet overhodet, det utfordrer partileder Støre og det bidrar til fortsatt støy rundt partiet. Så hvorfor skjer det?

Alle organisasjoner har regler og retningslinjer. Bedrifter har regler og retningslinjer. Menigheter har det. Å håndtere brudd på retningslinjer og internreglement, er en del av driften for enhver ledelse.

Les hele saken med abonnement