I forhold til språket vårt

  • Torstein Hvattum
    Torstein Hvattum
Torstein Hvattum, kommentarleder.

Hjelp. Finnes det ingen kur mot denne hersens, språklige epidemien?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Jeg kjenner et smått kvalmende ubehag når presumptivt oppegående, høyt utdannede mennesker, forflater budskapet med slikt utstoppelig, språklig svada. Vi er blitt et folk badende i materiell velstand, men risikerer å drukne i en semantisk fattigdom.

Synes du denne billedbruken var billig og lite egnet? Vel, den var i hvert fall et forsøk på å velge et litt annerledes språklig virkemiddel i håp om å vekke leserinteressen. Vel vitende om jeg sitter i et gedigent glasshus og representerer en yrkesgruppe som for lengst er frakjent evnen til språklig presisjon og briljans.

Skygger

Likevel, det er på høy tid å etterlyse en oppvåkning, et behov for å sanere arsenalet av klisjeer og meningsløse fraser, blant politikere, forskere og eksperter. Ressurspersoner. Folk vi gjerne lytter til fordi de stort sett har noe viktig og vettugt på hjertet.

Deres budskap forstyrres av ordsvisker som «i forhold til», «i fokus» og «ta grep». Jeg sliter med å holde konsentrasjonen oppe, fordi klisjeene står i kø og skygger for meningsinnholdet.

Les også:

Les også

«I forhold til» - en språklig utfordring for mange politikere

Og verst av dem er «i forhold til». Forholdismen brer om seg som løvetann på gressplenen en vårdag. Uttrykket «i forhold til» ble brukt 31 505 ganger i norske riks-, region— og lokalaviser på papir i 2012, viser tall fra medieovervåkingstjenesten Retriever. Det er en økning på mer enn 11 500 ganger i forhold til året før.

Jo, her var uttrykket faktisk riktig brukt, fordi det kan erstattes med «sammenlignet med». Jeg vil tro at mange tusen av oss som har brukt «i forhold til» i skriftspråk og tale de siste årene, har brukt den språklige løvetannen på bekostning av det mer presise «når det gjelder» eller «med tanke på».

Folkeaksjon

Ved Høgskulen i Sogn og Fjordane sitter førsteamanuensis i norsk, Jan Olav Fretland, og teller. Jeg formoder han først og fremst har andre ting å sysselsette seg med, men jeg setter stor pris på at han i fjor ble så oppbrakt over å ha kartlagt misbruket av «i forhold til» at han like godt startet en folkeaksjon til bekjempelse av epidemien.

Signe den mannen og hans idealistiske forsøk på å komme uvesenet til livs.

Jeg tror han har en lang vei å gå før folkeaksjonen kan nedlegge sin virksomhet. Verstingen, tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, nå fylkesordfører i Telemark, har riktig nok trukket seg unna de fleste mikrofoner og kameraer, men han har gode arvtagere i nye ministre som aspirerer til tittelen forholdsmester.

Kulturminister Thorhild Widvey er en aspirant:

Jeg noterte denne perlen for et par måneder siden: «Når det gjelder i forhold til filmbransjen...»

Her trengs åpenbart kraftigere lut enn en folkeaksjon.

torstein.hvattum@aftenposten.no