Kommentar

Seier for kildevernet

 • Torstein Hvattum
  Torstein Hvattum
  Kommentator

Det er all grunn for oss mediefolk til å feire en prinsipielt viktig seier.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En rykende fersk kjennelse gjør det klart at pressens rett og plikt til å beskytte sine kilder står sterkere enn samfunnets rett til å få vite hvem som informerer oss. Den prinsipielle avklaringen i landets øverste rettsinstans bør glede flere enn pressens egne aktører.

Kjennelsen er en garantiseddel for potensielle varslere som heretter kan gå til mediene med informasjon om kritikkverdige forhold uten å risikere at deres identitet gjøres kjent for offentlige myndigheter.

Utgangspunktet for kjennelsen er en nettartikkel i Dagbladet i november i fjor. Artikkelen beskrev hvordan NRK Brennpunkt hadde fått tilbud om å kjøpe politidokumenter fra 22. juli-saken. Spesialenheten for politisaker besluttet å etterforske opplysningene og krevde å få vite identiteten til kilden for dokumenttilbudet. NRK nektet å utlevere navn, dermed endte saken i tingretten. Her fikk NRK medhold i at de var i sin fulle rett til å beskytte kilden.

Torstein Hvattum Foto: Ukjent

I ankebehandlingen i lagmannsretten noen måneder senere ble kjennelsen omgjort til Spesialenhetens fordel. Dermed fikk Høyesterett siste ordet.Det er verdt å merke seg at Høyesterett har lagt vesentlig vekt på praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Kjennelser derfra de siste årene slår utvetydig fast at kildevernet står meget sterkt. Det skal svært mye til for å gjøre unntak.

Det var altså ikke tilstrekkelig grunnlag for å fravike hovedregelen i denne saken. Den juridiske avklaringen styrker pressens forutsetninger for å utføre samfunnsoppdraget.

 1. Les også

  Høyesterettsdom: NRK trenger ikke oppgi kilde

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen varetektsfengslet for fire nye uker

 2. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen sier han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten til Riksadvokaten

 3. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen varetektsfengsles i ytterligere åtte uker – anket på stedet

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Inge D. Hanssen: Det er ikke ofte vi opplever en så selvkritisk administrator i en norsk rettssal

 5. NORGE
  Publisert:

  Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetekt for Eirik Jensen

 6. NORGE
  Publisert:

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt