Kommentar

Verden er ikke så enkel som påtalemyndigheten tror, mener forsvarerne | Inge D. Hanssen

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Jensens forsvarere John Christian Elden (f.v.), Thomas Randby og Sidsel Katralen under prosedyrene i Jensen/Cappelen saken i Borgarting lagmannsrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsvarerne har en helt annen oppfatning av objektive funn enn aktoratet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tolkningen av objektive funn i etterforskningen – for eksempel tolkningen av innholdet i tekstmeldinger – er en helt annen på forsvarerbenken enn hos aktorene.

Hensikten er selvsagt å overbevise lagrettens medlemmer om at verden ikke er slik aktoratet fremstiller den – eller skape så mye tvil at juryen ikke kan legge påtalemyndighetens versjon til grunn for sin avgjørelse.

Forsvarer John Christian Elden startet sin prosedyre med å hamre løs på troverdigheten til Gjermund Cappelen.

Nå har medforsvarer Sidsel Katralen overtatt stafettpinnen, og hun er ikke mindre kritisk til hasjbaronen: Cappelen bruker Eirik Jensen for å få strafferabatt – og han skyr ingen midler for å nå sitt mål!

En annen tolkning

Det er advokat Katralens jobb å gjennomgå kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen i tiden rundt de 20 innførslene av hasj som juryen må ta stilling til. I første rekke er det innholdet i tekstmeldinger og e-post.

Aktoratet har gitt sin tolkning av den samme kommunikasjonen. Konklusjon: Meldingene støtter opp om Cappelens forklaring om at politimannen Jensen har vært en verdifull medarbeider i nettverket hans i en årrekke.

Forsvarer Katralens konklusjon: Kommunikasjonen har ikke noe med innførsel av hasj å gjøre og er ikke noe bevis for at Jensen har medvirket til Cappelens mangeårige kriminelle virksomhet.

Les også

Spesialenheten: – Jensen var Cappelens mann

Jensen styrte, ikke Cappelen

Forsvareren hevder at det var Jensen som styrte kommunikasjonen mellom dem, ikke omvendt. Den var av tjenestelig art, han innhentet informasjon om det kriminelle miljøet fra Cappelen.

Helt i tråd med politiets informantbehandling, skal vi tro forsvarer Katralen.

Hvorfor er kommunikasjonen mellom de to på tiltalebenken så viktig både for aktoratet og forsvarerne?

Viktig indisium

For aktorene er det viktig at deres syn får gjennomslag hos juryen. Det er nødvendig for å få Jensen dømt. Og da er kommunikasjonen det viktigste indisiet påtalemyndigheten har i tillegg til Cappelens forklaring.

Også forsvarerne bruker lang tid på gjennomgåelsen av tidslinjene som inneholder kommunikasjonen. Men målet er et annet enn aktorenes. Får forsvarerne gjennomslag for sin tolkning, kan det ende med frifinnelse av Eirik Jensen.

Jensens forsvarer, Sidsel Katralen under prosedyrer i Jensen/Cappelen saken i Borgarting lagmannsrett. Hovedforsvarer John Christian Elden t.v. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et sammenhengende straffbart forhold

Det er allikevel en lang vei dit. Spørsmålsskriftet til juryen er utformet slik at det kreves ja eller nei-svar samlet for samtlige 20 innførsler. Juryen skal ikke svare på spørsmål om hver enkelt innførsel.

Spørsmålsskriftet er utformet slik fordi aktoratet har fått medhold hos fagdommerne for at Jensens forhold eventuelt må anses for å være et sammenhengende straffbart forhold fra 2004 og frem til desember 2013.

Kommer lagretten til at Jensen bare har medvirket til én av de 20 aktuelle innførslene, må de likevel svare ja på skyldspørsmålet som omfatter samtlige innførsler.

Tilleggsspørsmål

Dersom Jensen blir dømt, får juryen et tilleggsspørsmål: Gjelder innførslene «et meget betydelig kvantum?»

Her kan vi ta det for gitt at juryen eventuelt vil svare ja. Ifølge rettspraksis tilsier «et meget betydelig kvantum» fra 80 kilo hasj og oppover.

Og det er jo peanuts sammenlignet med de mange tonnene med hasj denne saken dreier seg om.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel