Kommentar

Inge D. Hanssen: Riksadvokatens vitneprov får neppe noen betydning når juryen skal avgjøre skyldspørsmålet

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Det kom ikke frem noe nytt i riksadvokatens forklaring, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen. Foto: ,

Gjermund Cappelens krav om amnesti og løslatelse fra varetekt ble blankt avvist.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Sal 250 i tinghuset i Oslo var full av presse og tilhørere da riksadvokat Tor-Aksel Busch inntok vitneboksen fredag morgen.

Det er ikke hver dag riksadvokaten personlig møter som vitne i en straffesak, og spørsmålet var hva han kunne tilføre av nye ting i en sak som har gått for retten siden 28. august i fjor og som nå er i sin sluttfase.

Svaret er at det i forklaringen hans ikke fremkom noe som helst nytt, men han kunne bekrefte forhold som retten allerede har behandlet ganske grundig under den lange bevisførselen.

Overraskende

Riksadvokat Busch og Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold ble overraskende innstevnet som vitner tidligere denne uken. Ifølge aktor Guro Glærum Kleppe skulle de to forklare seg om temaer som er kommet opp under forsvarernes eksaminasjon og som Spesialenheten mener bør opplyses ytterligere for retten.

I klartekst: Aktoratet ønsket ytterligere bevisførsel rundt det hemmelige og landsomfattende prosjektet Eirik Jensen var en del av i en årrekke.

I tillegg måtte riksadvokaten forklare seg om et annet tema: Hva ble Gjermund Cappelen lovet eller ikke lovet som gjenytelser for å forklare seg om sitt forhold til sin venn og kildefører, politimannen Eirik Jensen?

– Jeg var kategorisk på at amnesti ikke finnes i norsk straffeprosess, og noen løslatelse fra varetekt kom aldri på tale, sa riksadvokaten fra vitneboksen. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB scanpix

Cappelen ble ikke lovet noe

For å ta det siste først: Riksadvokaten lovet ikke Cappelen noe som helst, ikke noe mer enn alle andre tiltalte kan forvente å få i strafferabatt for tilståelser og det de eventuelt kan fortelle om andre personers straffbare forhold.

I de såkalte Ila-samtalene med to etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt i januar 2014 – tre uker etter pågripelsen – krevde Cappelen både amnesti og løslatelse for å snakke om sitt kriminelle forhold til Jensen.

Tatt opp på bånd

Samtalene ble tatt opp på bånd og ble avspilt her i retten tidlig i fjor høst. Her fremkommer det at etterforskerne går langt i å love Cappelen god kompensasjon for å snakke om Jensen – og at dette hadde vært tatt opp med riksadvokat Busch personlig.

– Jeg var kategorisk på at amnesti ikke finnes i norsk straffeprosess, og noen løslatelse fra varetekt kom aldri på tale. Det var en enkel avgjørelse. Spørsmålet om strafferabatt fikk vi eventuelt komme tilbake til når vi fikk vite hva han forklarte, sier riksadvokaten fra vitneboksen.

– Det var et sensitivt prosjekt med fare for liv og helse, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch om det mye omtalte hemmelige prosjektet som har vært mye omtalt under rettsforhandlingene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

En viss kritikk

Etter å ha fått opplest noen sekvenser fra samtalene, medgir riksadvokaten på spørsmål fra forsvarer John Chr. Elden at «det nok er nyanser som kunne ha vært ordlagt annerledes» av de to etterforskerne.

Senere legger han til at «det er formuleringer som kunne ha vært tydeligere på hva jeg mente».

Selv om Busch ikke ville kritisere sine underordnede, kan dette neppe oppfattes som annet enn en viss kritikk av politifolkenes opptreden for å få Cappelen i tale.

Mente tre års rabatt var nok

Under behandlingen av saken i tingretten fikk vi bekreftet det Busch i dag hevder. Statsadvokat Lars Erik Alfheim la ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen – riksadvokaten hadde bestemt at tre års strafferabatt fikk være nok.

Det var en straffepåstand som fikk Cappelen til å steile. Han mente at en straff på 10–12 år ville være tilstrekkelig. Dommen i tingretten ble 15 års fengsel. Hva lagmannsretten kommer til, gjenstår å se.

Les også

Eirik Jensen: – Jeg tør ikke tenke på utfallet

Fare for liv og helse

Det andre hovedtemaet under eksaminasjonen av riksadvokaten var det hemmelige prosjektet som har vært mye omtalt under rettsforhandlingene.

Her bekrefter riksadvokaten det alle her i sal 250 har visst lenge – at Eirik Jensen spilte en sentral rolle i det landsomfattende prosjektet. Det handlet blant annet om informantbehandling og vitnebeskyttelse.

– Det var et sensitivt prosjekt med fare for liv og helse, sier Busch.

Riksadvokaten selv deltok ikke i den operative delen av prosjektet, men ble tidvis orientert om arbeidet. Blant annet ble han høsten 2011 kontaktet i forbindelse med en hendelse som kunne føre til at prosjektet ble kjent og at det kunne oppstå akutt fare for liv og helse.

– Vi tok noen vellykkede grep som løste den ekstraordinære situasjonen, sier riksadvokaten.

Får neppe betydning

Hvilken betydning kan riksadvokatens vitneprov få?

Jeg kan ikke se at noe av det som fremkom under forklaringen til Busch vil få betydning når juryen om et par uker trekker seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet.

Om aktoratet eller forsvarerne er av en annen oppfatning, vil vi ganske sikkert få høre det i prosedyreinnleggene.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen
 4. Tor-Aksel Busch

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel