Kommentar

Inge D. Hanssen: Riksadvokatens vitneprov får neppe noen betydning når juryen skal avgjøre skyldspørsmålet

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Det kom ikke frem noe nytt i riksadvokatens forklaring, skriver rettskommentator Inge D. Hanssen.

Gjermund Cappelens krav om amnesti og løslatelse fra varetekt ble blankt avvist.

Sal 250 i tinghuset i Oslo var full av presse og tilhørere da riksadvokat Tor-Aksel Busch inntok vitneboksen fredag morgen.

Det er ikke hver dag riksadvokaten personlig møter som vitne i en straffesak, og spørsmålet var hva han kunne tilføre av nye ting i en sak som har gått for retten siden 28. august i fjor og som nå er i sin sluttfase.

Les hele saken med abonnement