Kommentar

Inge D. Hanssen: Peter Madsens forklaring nærmest smadres av retten

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
  Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Aktor Jakob Buch-Jepsen fikk medhold på alle punkter. Foto: Mads Claus Rasmussen / TT NYHETSBYRÅN

København (Aftenposten): En knusende dom mot Peter Madsen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Nøyaktig klokken 13.00 på den 12. rettsdagen fikk vi rettens avgjørelse: Peter Madsen dømmes til fengsel på livstid for drapet på Kim Wall.

For oss som har fulgt rettssaken her i Københavns Byret, kommer ikke dommen som noen stor overraskelse. Etter bevisførselen kunne det ikke bli et annet resultat.

Aktor Jakob Buch-Jepsen får medhold i alle sine anklagepunkter; Peter Madsens forklaring nærmest smadres av retten. Gjentatte ganger understrekes det i dommen at ubåteieren og rakettmannen Madsen ikke eier troverdighet.

 • Peter Madsen kjent skyldig i drap på Kim Wall – får fengsel på livstid

Kynisk drap

Retten finner at drapet var planlagt og det var seksuelt motivert. Konklusjonen til dommer Anette Burkø og hennes to meddommere er klinkende klar:

«Ved fastsettelsen av straffen har retten lagt vekt på at det er tale om et kynisk og planlagt seksuelt overgrep og drap av særdeles brutal karakter på en tilfeldig kvinne som i forbindelse med sitt journalistiske arbeid hadde tatt i mot et tilbud om en tur i tiltaltes ubåt», heter det i dommen.

Det har skjedd tidligere i Danmark at en tiltalt er dømt til livsvarig fengsel for ett drap, men det er høyst uvanlig. Lovens strengeste straff benyttes helst ved drap på flere personer, rovmord eller drap på barn.

Med denne dommen kan Peter Madsen sidestilles med de verste forbryterne i dansk kriminalhistorie.

Peter Madsen, her på et foto fra 30. april 2008, er funnet skyldig i drapet på Kim Wall. Han anket på stedet. Foto: Niels Hougaard / TT NYHETSBYRÅN

Parterte for å skjule spor

Retten finner at Madsen før turen med Kim Wall bragte en sag, rørstykker og remmer om bord i ubåten som et ledd i planleggingen av drapet.

Videre legger retten vekt på at Peter Madsen har endret forklaring flere ganger. Hans siste forklaring – som han fastholdt i retten – var at Kim Wall døde av gassforgiftning om bord i ubåten. Denne forklaringen finner retten «utroverdig».

Retten mener dessuten at Peter Madsen ikke har kommet med noen troverdig forklaring på hvorfor han parterte liket av Kim Wall. Dommerne legger til grunn at han parterte liket for å skjule sporene etter drapet.

Utroverdig om knivstikk

Ikke uventet støtter retten seg til rettsmedisinernes konklusjoner om at Kim Wall ble påført en rekke knivstikk mens hun var i live eller like etter dødens inntreden.

Peter Madsen hevder at han påførte henne knivstikkene i forbindelse med parteringen – en partering han påbegynte nærmere åtte timer etter at han fant henne død som følge av gassforgiftningen.

Utroverdig, sier retten.

Kutt i halsen

Rettsmedisinerne har som kjent ikke kunnet påvise noen entydig dødsårsak, et forhold forsvarer Betina Hald Engmark naturlig nok gjorde et poeng ut av i sin prosedyre.

Retten på sin side legger vekt på rettsmedisinernes uttalelse om at Kim Wall ble påført kutt med kniv på begge sider av halsen og at det kan være dødsårsak.

I denne forbindelse fremhever rettens Madsens interesse for filmer med drap og lemlesting av kvinner. Bare timer før Kim Wall entret ubåten var han inne på nettet og så på en video av en kvinne som ble drept ved å få halsen overskåret.

Seksuelt motivert

Etter en samlet vurdering finner retten det bevist at Madsen drepte Kim Wall.

Retten mener at drapet er seksuelt motivert, slik aktor har hevdet under hele rettssaken. Dommerne finner det bevist at Madsen bandt Kim Wall fast med stropper han hadde tatt med seg på forhånd, for deretter å knivstikke henne 15 ganger i underlivet.

Det er ikke overraskende at Peter Madsen anker dommen til Østre Landsrett, som tilsvarer lagmannsretten i Norge. Så lenge han hele tiden har hevdet sin uskyld i drapet på Kim Wall, er det naturlig at han vil prøve skyldspørsmålet for en høyere domstol.

Ankesaken kommer trolig opp til høsten.


Les flere kommentarer om ubåt-drapet av Inge D. Hanssen:

Les mer om

 1. Drap
 2. Peter Madsen
 3. Kim Wall
 4. Danmark

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Inge D. Hanssen: Få beviser støtter opp om Peter Madsens forklaring

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Inge D. Hanssen: Rettsmedisinerne smadrer Madsens troverdighet

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Inge D. Hanssen: Peter Madsen styrker ikke sin egen troverdighet

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Aktor: «Peter Madsens forklaring er løgn fra ende til annen»

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Inge D. Hanssen: Uhyggelige funn på Peter Madsens telefon og PC

 6. VERDEN
  Publisert:

  Madsen-saken: Retten fikk se brutal voldsvideo