Byene er motoren i klimaendringene

Over hele kloden jobber storbyene med å nå klimamål. Biltrafikk er en av de store utfordringene, som her i Mumbai.

Verdens storbyer forsøker å ta syvmilssteg, men nasjonale myndigheter bremser på vei inn i det grønne skiftet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Størrelsen på byene er muligens ulike. Men både Los Angeles og Oslo sliter med miljøutfordringer. Noen av dem er helt identiske.

Det er derfor byene er medlemmer av C40. Det er globalt nettverk av 97 byer som jobber for å fremme bærekraft. Organisasjonen ble grunnlagt i 2005. Londons ordfører, Sadiq Khan, ble valgt til nettverkets nye leder under klimakonferansen i Glasgow i fjor.

Les hele saken med abonnement