Kirken kan gjerne tenke grønt, men bør også være smart

Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit fronter Kirkemøtets kontroversielle klimavedtak.

Den norske kirke kunne ha markert seg i klimapolitikken uten å få et skred av utmeldinger.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

16. november vedtok Den norske kirkes øverste organ å øke sin innsats mot klimaødeleggelser. I tillegg støttet Kirkemøtet en anbefaling fra Det internasjonale energibyrået om å «stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel».

Dette klart politiske utspillet fortrengte fra første stund resten av vedtaket. Selvsagt burde Kirkemøtet ha forutsett det.

Les hele saken med abonnement