Vanlige folk vet alt

Folkekommentariatet har løsningene. Politikerne sitter i sine bobler.

Det irriterer når statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum gjør tingene så kompliserte.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Og så er det igjen tid for en quiz: Hvor oppholder statsminister Jonas Gahr Støre seg for tiden?

A: I sin egen lille boble.

Les hele saken med abonnement