Labour gikk seg vill i Israel-kritikken

Jeremy Corbyn testet grensene for lenge. Nå vil etterfølger Keir Starmer rydde.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hva skjer når radikale palestinavenner og antiimperialister skal si sin hjertens mening om Israel? Da leker de fort i grenselandet mot antisemittisme, eller jødehat. Det er ikke lett å styre klar heller.

For to uker siden ble Jeremy Corbyn suspendert av partiet han inntil et halvt år tidligere hadde ledet. Årsaken var en sterkt kritisk rapport om antisemittisme i Labour.

Les hele saken med abonnement