Søksmål var en blindvei for klimakampen

Miljøorganisasjonene pyntet opp utenfor Høyestrett med en jordklode av is da behandlingen av klimasøksmålet startet i november.

Klimapolitikken skal fortsatt bestemmes av politikere. Ikke av dommere.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Miljøorganisasjonene fikk et nederlag til jul. Et stort flertall i Høyesterett avviste tirsdag klimasøksmålet organisasjonene gikk til mot staten. Elleve dommere stemte for å frifinne staten. Et mindretall på fire ville erklære vedtaket om å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet for ugyldig.

Nederlaget er egentlig enda større enn denne 11–4-voteringen kan skape inntrykk av.

Les hele saken med abonnement