Kampen mot kriminalitet er ikke alltid viktigere enn personvern

Slik ser den nye utredningen om personvern ut.

En kommisjon vil ha personvern i praksis, ikke bare i festtaler.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvis hensynet til kriminalitetsbekjempelse ikke kan forenes med hensynet til personvern, må personvernet vike. Det er et gjeldende prinsipp for norsk politi.

Personvernkommisjonen sier seg uenig. Krenkes personvernet sterkt nok, skal kampen mot kriminalitet vike, mener den.

Les hele saken med abonnement