Innstramming gjennom feilberegninger

I to år er inflasjonen satt langt lavere enn den faktiske prisstigningen. Slik offentlig sektor drives, får dette store konsekvenser.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Statsbudsjettet, blant venner omtalt som «gul bok», er Norges viktigste og kanskje kjedeligste trykksak.

Det kan sies å ha tre hovedfunksjoner: Fastlegge innrettingen og størrelsen på statlig aktivitet i året som kommer, sørge for at Stortinget gjennom sine vedtak fører kontroll med disse og å påvirke samfunnets økonomi på ønsket måte gjennom summen av budsjettvedtak.

Les hele saken med abonnement