Kommentar

Pensjonistene klarer seg fint | Jan Arild Snoen

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist

Pensjonistpar fikk i løpet av 2016 og 2017 en litt bedre reallønnsutvikling enn folk som jobber, skriver Snoen, som synes mediene er for raske til ukritisk formidling av pensjonist-klagekoret. Foto: e-mail

Pensjonistlobbyen får ofte mediene med seg på en overdreven dyster beskrivelse av de eldres kår.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den 16. mai kunne Dagsrevyen vise frem en skuffet Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet. Tore Tollersrud introduserte ham med at han igjen hadde tapt kampen om pensjonistenes økonomi. Pensjonistene som tapere var også budskapet i en artikkel Aftenposten trykket 27. februar. Og man skal ikke lete mye i pressens arkiver for å finne lignende klagesanger.

Men det som manglet både i Dagsrevyens innslag og Aftenpostens artikkel, og mye annet som skrives om dette emnet, er tre ekstrabevilgninger og en skattelette som gjør at de fleste pensjonister kommer ut like bra som arbeidstagerne.

Dårlige år bak oss

Pensjonsreformen innebærer at pensjonene fra folketrygden skulle øke 0,75 prosent mindre i året enn realinntektene for dem som jobber.

Med den reallønnsveksten på omkring 2 prosent i gjennomsnitt som Norge har opplevd siden 1960-tallet, ville det gi en rimelig velstandsøkning også for pensjonistene.

Men reallønnen svinger, og vi har noen dårlige år bak oss, særlig 2016.

Det viste seg at dette reguleringsprinsippet, som alle bortsett fra Frp hadde vært enig om, ikke var robust. Først fikk Frp i statsbudsjettet for 2016 med seg Høyre på å gi alle pensjonistpar et tillegg på 4000 kroner pr. person. Deretter fikk KrF med seg regjeringen på at også enslige med minstepensjon eller litt tilleggspensjon skulle få dette tillegget. Ikke nok med det. I budsjettet for 2017 ble det lagt enda 4000 kroner på toppen for minstepensjonistene.

Tillegget på 4000 kroner utgjør omkring 1,7 prosent av en gjennomsnittspensjon, og siden tilleggene fases inn over to år, betyr det pensjonistpar i 2016 og 2017 samlet fikk en litt bedre reallønnsutvikling enn folk som jobber. Enslige minstepensjonister kom vesentlig bedre ut. Når det likevel ligger an til en liten realinntektsnedgang for de fleste i år, skyldes det at reallønnsnedgangen for arbeidere ble undervurdert i fjor, slik at pensjonistene fikk mer enn de skulle hatt, noe som trekkes fra i år.

Regningen for velferdsstaten

Noen dager før Davidsens siste klagesang hadde regjeringen foreslått en ekstra skattelette for pensjonistene, på om lag 1000 kroner pr. pensjonist. Minstepensjonister betaler riktignok ikke skatt, og får ikke glede av dette. Men de har altså fått spesielt høye ekstraordinære tillegg.

Pensjonistene er godt organisert og en viktig velgergruppe.

Og vi må ha med bakteppet: Rikelig med statistikk og undersøkelser viser at alderspensjonistene er landets klart rikeste aldersgruppe. Få av dem har økonomiske problemer.

Og siden nye pensjonister har stadig høyere opptjente rettigheter, øker gjennomsnittspensjonen over tid mer enn reallønnen, selv med underreguleringen i folketrygden.

Fra 2006 til 2016 økte gjennomsnittspensjonen med 59,5 prosent, mens arbeidstagerne fikk snaue 47 prosent mer å rutte med.

Pensjonistene er godt organisert og en viktig velgergruppe. De har lykkes i å skape et falskt inntrykk av at det står dårlig til med deres økonomi, og presset politikerne til å gi dem mer penger.

De fremtidige generasjoner, som kan se frem til økt skatt og kutt i ytelsene når regningen for en ikke bærekraftig velferdsstat etter hvert kommer på bordet, har ikke like sterke talsmenn.

Det bør pressen huske.


Her er flere av Jan Arild Snoens medierefleksjoner:

Les også

 1. Det høyrepopulistiske bølgeskvulpet | Jan Arild Snoen

 2. Norske redaksjoner bør være mer opptatt av Frp-andelen enn av kvinneandelen | Jan Arild Snoen

 3. Medierevisjonen: Mange ønsker bare å fortelle – og høre – den ene delen av historien | Jan Arild Snoen

Les mer om

 1. NRK
 2. Økonomi
 3. Pensjonsreformen
 4. Pensjon