Kommentar

Siv Jensen har rett: Det går bedre med norsk økonomi. Men snart vil hun mangle penger

  • Ola Storeng
    Ola Storeng
    Tidligere økonomiredaktør

Finansminister Siv Jensen presenterte torsdag Revidert Nasjonalbudsjett med nye opplysninger om utsiktene for norsk økonomi og statens finanser Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Siv Jensen vinner kampen mot Ap om hvem som har rett om arbeidsledigheten. Men hennes reviderte budsjett viser også at FrPs valgløfter er tatt ut av luften

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I et valgår blir mange ting annerledes. Selv kjedelige stortingsmeldinger, som Revidert nasjonalbudsjett, kan da bli spennende lesning. Hvem har rett i den politiske krangelen om hvordan det går med norsk økonom? Og hva kan velgerne vente seg etter valget?

Løssluppen oljepengebruk har dempet nedturen

Selv om lavere utgifter til lønn og pensjoner smører budsjettet, setter Regjeringen Solberg enda en gang rekord i bruken av oljepenger i år. Ikke bare det, også økningen i oljepengebruk fra 2016 til 2017 er blant de største vi har opplevd.

Slik har det egentlig vært helt Regjeringen Solberg tilrådet i 2013.

  • Slik får Regjeringen budsjettet for 2017 til å opp. LOs moderasjon hjalp Siv Jensen

Det er temmelig spesielt når vi har en blåblå regjering. Men det betyr også at økonomien har fått en kraftig stimulans i en nedgangstid.

Her har det ikke vært lett å overgå Regjeringen, selv om virkningen kunne ha blitt enda sterkere hvis pengene som gikk til skattelettelser, i stedet hadde vært brukt på enda sterkere vekst i utgiftene.

Nedturen på Vestlandet har vært både dyp og smertefull. Men det blir vanskeligere og vanskeligere å si at oljenasjonen Norge kunne slippe særlig lettere når både oljeprisen og oljeinvesteringene falt brått.

Norge hadde skapt seg en fallhøyde som det var nesten tverrpolitisk enighet om.

Arbeidsledigheten kunne ha vært høyere

Rikelig med penger fra Oljefondet, lave renter og fall i kronekursen har bidratt til at vi har sluppet en langvarig krise for norsk økonomi. Vi har sluppet fall i sysselsettingen, slik vi opplevde år etter år etter oljeprisfallet i 1986.

Arbeiderpartiet har fremdeles rett i at andelen av som er i jobb har sunket, uten sikre tegn på at denne utviklingen har snudd. Ledigheten ville ha vært enda høyere hvis ikke flere hadde sluttet å søke jobb.

Men Revidert nasjonalbudsjett dokumenterer at fallet i sysselsettingsandelen ikke skiller seg mye fra andre nedturer i økonomien. I nedturer velger blant annet flere å studere når tidene blir dårligere.

Denne gangen er det også en annen forklaring: Når befolkningen blir eldre, er det flere som trekker seg ut av arbeidsmarkedet.

Nå justeres anslagene for sysselsettingen opp og arbeidsledigheten ned. Slår dette til, vil Arbeiderpartiet ha en tapt sak innen vi kommer frem til stortingsvalget.

Fremtiden gjør at gamle svar ikke holder

Politisk har de dårlige tidene vært skreddersydd for en finansminister fra Fremskrittspartiet, som alltid har ønsket å bruke mer oljepenger. Men nå spår Finansdepartementet at nedturen i norsk økonomi langt på vei vil være over i 2018. Veksten vil bli høyere enn i et normalår.

Da forsvinner de siste økonomiske argumentene for løsslupne budsjetter.

Vel så viktig: Pengene vil ikke finnes lenger. I hvert ikke uten å redusere Oljefondet.

I Siv Jensens reviderte budsjett står det at den årlige veksten i bruken av oljepenger – avkastningen i Oljefondet – i årene fremover vil bli mellom 3–4 milliarder kroner. Det er omtrent en femtedel av den årlige økningen på 20 milliarder kroner siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringskontorene.

Med andre ord: En helt annen verden.

2018 er hemmeligstemplet

I går nektet Siv Jensen å svare på om hun vil ta konsekvensen av dette når statsbudsjettet for 2018 legges frem – rett etter stortingsvalget. Vil hun da legge om?

– Det ville være en budsjettlekkasje å svare, sa finansministeren i går.

Det var et tynt forsvar, men det var ikke tilfeldig. Hun kunne knapt ha sagt et eneste ord uten å så tvil om troverdigheten til programmet som FrP vedtok på sitt landsmøte for en snau uke siden.

FrP kombinerer svære skattelettelser med videreføring av en velferdsstat som de neste årene vil bli dyrere enn i dag.

Det gjør at FrP stiller i en klasse for seg. Men knapt noen av de programmene som de politiske partiene har vedtatt på vårens landsmøter, vil la seg gjennomføre hvis Siv Jensen beskriver fremtiden riktig i Revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett forteller at alle de politiske partiene er på etterskudd i møtet med en magrere fremtid.

Les mer om

  1. Revidert nasjonalbudsjett
  2. Siv Jensen
  3. Oljepenger
  4. Økonomi