De møtes ikke på slagmarken. Men USA og Russland kriger mot hverandre i Syria. | Helene Skjeggestad

En TOW-rakett skytes ut fra et pansret kjøretøy under en øvelse i Libanon.

Det foregår en stedfortrederkrig i Syria. Landet er blitt en brikke i et globalt spill.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Syria-konflikten har vært en stedfortrederkrig i flere år. Sjia-dominerte Iran og Irak og sunni-dominerte Saudi-Arabia har lenge kjempet mot hverandre om innflytelse i regionen.

Til nå har stedfortrederkrigen hatt en regional ramme. Men med Russlands militære inntog er det nå mye som tyder på at de to stormaktene er på vei mot en global stedfortrederkrig i Syria.

Det er kommet flere meldinger om at våpen fra Russland blir brukt til å skyte mot amerikanskstøttede opprørsgrupper. Opprørsgruppene bruker igjen våpen fra amerikanerne til å skyte mot regjeringshæren, ledet av president Bashar al-Assad, som er støttet av russerne.

NYHETSSAK OM UTVIKLINGEN:

Dette er en svært alvorlig utvikling som bidrar til en ytterligere opptrapping av konflikten.

Trives i kaldt klima

Det at andre makter involverer seg og indirekte støtter parter i en allerede eksisterende konflikt, er ikke et nytt fenomen.

Under den kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA, finner vi flere eksempler. I krigen i Vietnam støttet de to stormaktene hver sin side.

Går en enda lenger tilbake, er den spanske borgerkrigen på 1930-tallet kanskje den best kjente stedfortrederkrigen. Mens Sovjetunionen støttet den spanske regjeringen materielt, støttet Tyskland, Italia og Portugal opprørerne ledet av Francisco Franco.

Aftenposten på lederplass om Russlands inntog i Syria:

Det er å ta det for langt å hevde at det er en ny kald krig mellom Russland og USA, men samarbeidsklimaet er uten tvil det verste siden oppløsningen av Sovjetunionen. Utviklingen i Syria er til nå kanskje den mest alvorlige konsekvensen av det kalde forholdet mellom de to maktene. Muligens bare slått av den dramatiske konflikten i Ukraina.

Bevisbyrde

Historien viser brutale konsekvenser av stedfortrederkriger. En krig er selvfølgelig totalt ødeleggende for samfunnene som rammes.

En stedfortrederkrig kan også slå tilbake på de maktene som er involvert. For eksempel støttet USA opprørerne som kjempet mot Sovjetunionen i Afghanistan på 1980-tallet. Da USA kjempet i Afghanistan på 2000-tallet, ble de møtt av de samme militante opprørerne de engang hadde støttet.

Ser en til den spanske borgerkrigen, er kanskje etterspillet enda mer skremmende. De samme maktene som utkjempet en stedfortrederkrig i Spania på 1930-tallet, møttes få år senere i en verdenskrig.

Der er vi heldigvis ikke i Syria. Ikke ennå.

Fremdeles benekter både USA og Russland at det er snakk om en stedfortrederkrig. Etter den siste ukens utvikling ligger det imidlertid på de involverte parter å bevise at de ønsker å samarbeide, og ikke indirekte krige mot hverandre i Syria.

Twitter: @Heleneskjegg

Følg meg også på Snapchat: Skjeggesnap

Skjeggestadsnapchat-zxUacZvTX6.jpg

Interessert i Russland? Jeg har også skrevet disse kommentarene om landet:

Si din mening og se hva andre mener – følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter