Aktor vil gi Gjermund Cappelen større strafferabatt | Inge D. Hanssen

Aktor Guro Glærum Kleppe legger ned påstand om 21 års fengsel for tidligere politioverbetjent Eirik Jensen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er vel den minst overraskende straffepåstand som er påstått i noen rettssal. Holder bevisene til domfellelse – og det mener selvsagt aktoratet – kan ikke Kleppe legge ned noen annen påstand.

De handlinger Jensen er tiltalt for er så grove at bare lovens strengeste straff kan komme til anvendelse.

Les hele saken med abonnement