Mot korona må selv et oljeland melde pass | Ola Storeng

  • Ola Storeng

Koronaviruset er nå den sterkeste økonomiske kraften som finnes. Tiltakene mot viruset vil forandre Norge.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Et nokså langt liv i journalistikken har overbevist meg om to ting:

Nå er vi i den siste situasjonen.

Les hele saken med abonnement