Kommentar

Du må ikke sove!

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

Både du og jeg har plikt til å varsle om vold og overgrep mot barn, skriver Inge D. Hanssen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Arnulf Øverlands dikt fra 1937 er en advarsel mot nazismens fremgang i Europa.

Diktet ble en vekker. Nå trenger vi en annen vekker; vi sover, vi overser at barn lider — at barn blir slått, at barn blir seksuelt misbrukt.

Hele Norge er blitt kjent med skjebnen til Christoffer Gjerstad Kihle. Vi er alle påvirket av bildet av åtteåringen som ble slått i hjel av stefaren. Det rammer oss langt ned i hjerterøttene.

Foreldre som nekter

Jeg har vært til stede under mange rettssaker hvor barn er ofre. Det er de vanskeligste sakene å kommentere fordi de griper oss så sterkt. Samtidig er det blant de viktigste sakene pressen kan ta tak i.

Jeg har sett en ung prestedatter nærmest bli båret inn i rettssalen. Ødelagt etter seksuelle overgrep gjennom år.

Jeg har sett små barn fortelle i dommeravhør om hvordan mamma og pappa gjorde ting med dem.

Jeg har hørt rettsmedisinere fortelle om grov vold mot spebarn. Bare noen uker gamle.

Jeg har sett små barn fortelle i dommeravhør om hvordan mamma og pappa gjorde ting med dem

I nesten alle sakene nekter foreldre eller andre omsorgspersoner å ha gjort noe galt. De har fasaden i orden. Volden og overgrepene skjer i de lukkede rom innenfor hjemmets fire vegger.

I så å si alle tilfellene er det noen som har sviktet. Noen som burde ha sett, men som så en annen vei. Noen som visste, men som var tause.

Les også:

Les også

- Når barn roper om hjelp og ikke blir hørt, må det få konsekvenser

Hvorfor tier vi?

Det er kanskje ikke så enkelt å gå til barnevernet og fortelle at naboen i etasjen under banker opp ungene sine. Tenk om jeg tar feil, så flaut!

Meldeplikt

Det er bare det at du har plikt til å melde fra. Straffelovens paragraf 139 gjelder oss alle — «med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling...».

Offentlig ansatte har i kraft av sin stilling meldeplikt. Det kan for eksempel være ansatte i helsevesenet, skole, barnehage. De skal for egen maskin gå til barnevernet i kommunen når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt.

Også politiet er avhengig av at noen varsler dem

Det er her vi ofte registrerer svikt i meldeplikten. Hvilke følger får det? Tja, litt kritikk fra tilsynsorganene, kanskje.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch personlig var pådriver for at Christoffer-saken kom for retten etter at statsadvokaten hadde henlagt saken. Også i politiet er det større bevissthet om vold og overgrep mot barn enn det var for et tiår siden. Men også politiet er avhengig av at noen varsler dem.

Les også:

Les også

Ja, barn slås. Ja, barn drepes

Vi må alle bry oss mer. Vi kan minne hverandre om Øverlands ord:

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!»

Les mer om

  1. Kultur
  2. Barn og unge
  3. Overgrep
  4. Voldtekt