Kommentar

Tvilsom snuoperasjon om politibevæpning | Per Anders Madsen

 • Per Anders Madsen
  Per Anders Madsen
  Tidligere kulturredaktør i Aftenposten

For en måned siden skulle politiet avvæpnes, men Politidirektoratet har snudd. Selv om trusselvurderingen er den samme.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.
 1. november besluttet Politidirektoratet å avvikle den midlertidige, generelle bevæpningen. Bakgrunnen var en vurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra oktober som slo fast at trusselnivået i Norge var gått ned.

Samme kveld smalt det i Paris. Terroren førte raskt til at beslutningen om å avvikle bevæpningen ble trukket tilbake. Vedtaket fra tidligere i høst om at pistol og ammunisjon skulle bæres adskilt, blir ikke satt ut i livet. Politiet skal i tiden fremover gå med skarpe skudd i kammeret.

Justisdepartementet bestemte onsdag at politiet kan bære våpen i åtte uker tiil:

Les også

Politibevæpning i åtte nye uker

Ikke lenger hjemmel

Men PST har frem til dags dato ikke endret sin trusselvurdering. Vurderingen fra oktober står fortsatt ved lag.Da er det verdt å minne om hvordan politidirektør Odd Reidar Humlegård 13. november begrunnet beslutningen om avvæpning.

Humlegård var krystallklar: Bevæpningen kunne ikke videreføres. Politiinstruksen ga ikke lenger noen hjemmel for det. Hvis PST hadde lagt frem dagens trusselvurdering for et år siden, ville det ikke blitt iverksatt noen bevæpning i det hele tatt, sa han.

Politidirektoratet hadde ikke noe valg, slik Humlegård fremstilte saken.

– Hun var uheldig og gjorde feil, sier politimesteren til TV2:

Les også

Politikvinne skjøt seg selv i foten inne i politibilen

Tynn begrunnelse

Problemet er tydelig for alle som vil se. En oppdatert trusselvurdering tvang frem avvæpning. Nå er den samme trusselvurderingen ikke til hinder for at bevæpningen likevel fortsetter.

Politiets forklaring er at situasjonen "fremstår som uoversiktlig og uavklart" etter Paris.

Det er et tynt grunnlag for en bevæpning som er beregnet på kortvarige, ekstraordinære situasjoner, ikke måneder og år. Særlig når politidirektøren selv så sterkt har understreket at dagens trusselvurdering ikke hjemler bevæpning.

Terroren i Paris skapte utrygghet og uhygge, ingen tvil om det.

Men fransk politi er bevæpnet. Likevel kom angrepet.

Bevæpnet politi i gatene styrker kanskje en følelse av bedre beredskap mot terror, men jeg tror vi må se det i øynene. Et massivt, omhyggelig forberedt angrep som det i Frankrike 13. november, lar seg ikke forhindre av at politiet går rundt med pistol på hoften. Når angrepet først er et faktum, settes det inn politistyrker med helt andre våpen som norsk politi selvsagt også har tilgang til i en slik situasjon.

Justisministeren varsler at regjeringen jobber så fort de kan med et nytt lovforslag om nye politimetoder:

Les også

Anders Anundsen vil at politiet skal få lov å hacke maskinen til mistenkte kriminelle og terrorister

Terskelen senkes

Justisminister Anders Anundsen (Frp) understreker nok en gang at bevæpningen er midlertidig. Dette er riktig, formelt sett.

Men jeg tror han tar feil når han avviser at det i realiteten blir vanskeligere å avvikle den. Stadig flere nyutdannende politifolk har alltid gått med ladd pistol, de er vant til det og kjenner ikke til noe annet. Politiets Fellesforbund arbeider hardt for at bevæpningen skal bli permanent.

Terskelen for bevæpning senkes, langsomt, men sikkert. Kuvendingen i kjølvannet av Paris-terroren er et godt eksempel på det.

Les også

 1. Politifolk ber om fortsatt bevæpning

 2. Aftenposten mener: Riktig å avvæpne politiet

 3. Politiet vil ha slutt på bevæpningen

Les mer om

 1. Kultur
 2. Terror
 3. Politiet