Kjerkol hadde dessverre rett: Man må planlegge for egen alderdom.

Flere må bo hjemme når de blir eldre. Men helst ikke i hus.

Skal man tro helsepersonellutvalget, er det snakk om bære eller briste for hele velferdsmodellen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvis man ble urolig da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ba folk planlegge for egen alderdom, er det bare å spenne seg fast: Helsepersonellutvalget er helt enig med ministeren. Torsdag kom kommisjonens melding som slår det fast – klart og tydelig.

Skal helsevesenet gå rundt, må folk spille på lag med staten. Ideelt sett bør eldre bo i tilpasset leilighet, helst i et slags eldrekollektiv. Kort vei mellom dosettene som sykepleierne skal fylle og sårene de skal stelle. Felles måltider. Kanskje til og med litt trim for eldre i fellesrommet. Et glass vin i en felles peisestue er heller ikke å se bort fra.

Les hele saken med abonnement