Når politiet i Oslo hjelper Recep Tayyip Erdogan

Da bør begrunnelsen være solid.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Karikaturstriden fra 2005 og noen år fremover, fulgt av terrorangrepet mot Charlie Hebdo i 2015, endte i at nesten ingen avistegnere i dag våger å tegne profeten Muhammed. Den muligheten for religionskritikk er i praksis borte. Tegnere må nøye seg med å harselere over annen makt.

Vil brenning av Koranen bli den neste ytringsformen som avskjæres? Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gjort forbud mot brenning av muslimenes hellige bok til kampsak. Den er nå formulert som en konkret betingelse for svensk Nato-medlemskap.

Les hele saken med abonnement