Kunst og klarhet går dårlig sammen

Ble Morten Traavik «nullet» av politiske grunner? Vanskelig å si. Kan man gjøre noe med Kulturrådet for å hindre at mistanken oppstår? Også vanskelig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Er det smart at små utvalg av kunstnere fordeler millioner av skattekroner til andre kunstnere?

Slik fungerer systemet. Og det er ikke sikkert det finnes gode alternativer.

Les hele saken med abonnement