Long covid for rettsstaten

Under pandemien ble vår hverdagslige frihet midlertidig forbudt. Nå vil regjeringen gjøre adgangen til dette permanent. Er det greit?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Fullmaktene Stortinget ga regjeringen til isolering, smittekarantene og begrensninger av nordmenns bevegelsesfrihet, er et direkte resultat av pandemiutbruddet. Fullmaktene gjelder bare for covid-19, og de er midlertidige.

Men 1. juli går den såkalte forskriftshjemmelen i smittevernlovens paragraf 4–3 a ut. Regjeringen har imidlertid varslet at den kommer til Stortinget med en lovproposisjon i juni. «Covid-fullmaktene» skal gjøres permanente. Men naturlig nok skal de nye lovhjemlene også gjelde andre typer allmennfarlige smittsomme sykdommer. De som vi ikke aner noe om, men som alle forstår vil komme.

Les hele saken med abonnement