Kommentar

Vil krav om flere lettleste saker kvele det kreative språket i avisen?

Det korte svaret er nei. Her kommer et litt lengre svar.

Kampen om kulturinteresserte folks tid og oppmerksomhet blir stadig tøffere. Det krever at kulturanmelderiet er dynamisk, skriver kulturredaktør Cecilie Asker. Foto: Scanpix

 • Cecilie Asker
  Cecilie Asker
  Kulturredaktør
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Har du hørt om lebarhetsindeks? Enkelt forklart er det et verktøy som brukes til å måle hvor lett eller vanskelig en tekst er å lese. Denne høsten har Aftenposten jobbet systematisk med å heve kvaliteten på våre journalistiske tekster ytterligere, blant annet ved å måle lesbarhetsindeks (liks).

Det har skapt debatt. Både på Dagsnytt 18 denne uken og i Klassekampen forrige uke. Her har flere anmeldere uttrykt sin bekymring for at bruken av dette verktøyet kan bidra til å forenkle og strømlinjeforme språket i kulturanmeldelser.

Mitt korte svar er at det kommer ikke til å skje. Men her er også et litt lengre og bedre begrunnet svar:

Vi har høye ambisjoner

Kulturanmeldelsene i Aftenposten er ikke ment å være et nisjeprodukt for bare kulturbransjen. Vi ønsker at dette stoffet skal nå ut til så mange av dere kulturintereserte lesere som mulig.

For å få til dette jobber vi hele tiden med å utvikle både innhold, presentasjon og distribusjon. I journalistikken skal ikke kulturanmelderiet være noe unntak som ikke kan røres. Tvert imot har vi like høye ambisjoner for dette området som vi har for resten av kvalitetsjournalistikken vi produserer.

Våre rundt 30 faste kulturanmeldere fikk denne uken en e-post med noen punkter som forklarer hvorfor jeg som redaktør ikke tror at liksmålinger er en trussel for det levende anmelderspråket:

Redigeres av mennesker, ikke maskiner

1. Liks er et verktøy, ikke et mål i seg selv. I Aftenposten bruker vi mange ulike måle- og analyseverktøy. Men det er ikke meningen at man skal se seg blind på noen av dem. De er ment å gi oss innsikt, samt hjelpe oss å se hvor skoen trykker.

2. Liks skal ikke gå på bekostning av godt språk. Vi har ingen ønsker om at anmelderiet skal få et strømlinjeformet eller banalt språk.

3. Det er fortsatt høyt kvalifiserte fagarbeidere som leser og redigerer alle tekstene. Og det er de som gir anmelderne innspill og tilbakemeldinger underveis i prosessen.

4. Det er en myte at lav liks betyr banalt språk. Stort sett alle kommentatorene i Aftenposten, hvorav flere har vunnet priser for utmerket språk, skriver med gjennomgående lav liks. Det samme gjelder stort sett alt publisert av flaggskipet til Aftenposten, A-magasinet.

5. Jeg vil tørre å påstå at vi har noen av landets beste kulturanmeldere i vår stall. Og da er det vår jobb å sørge for at disse skribentene når ut med analysene og refleksjonene sine. Med andre ord vi skal bidra best mulig til at de blir godt lest.

Smart og forsvarlig bruk av liks, som ett av flere verktøy, vil ikke forringe kulturanmelderiet. Jeg har selv jobbet som kulturanmelder i mer enn 20 år, og min erfaring er at kulturanmelderiet samlet sett aldri har hatt høyere kvalitet enn nå!

Men kampen om kulturinteresserte folks tid og oppmerksomhet blir stadig tøffere. Det krever at kulturanmelderiet er dynamisk. Den kan ikke være en del av journalistikken som er fredet for innspill og utvikling.

Les mer om

 1. Bak forsiden
 2. Journalistikk
 3. Kultur
 4. Aftenposten
 5. Anmeldelse
 6. Språk