Det bør ikke overraske at Norge er avhengig av utenlandske arbeidere

Under koronakrisen har det gått opp for mange at selv jordbruket og fiskeriene er blitt helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, skriver Einar Lie. Bildet er fra fileteringsbåndet på et fiskeforedlingsanlegg i Vesterålen.

Hvordan skal vi få sendt ledige og permitterte nordover for å sløye skrei? Den saken var trolig tapt for mange tiår siden.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Under koronakrisen har det gått opp for mange at selv jordbruket og fiskeriene er blitt helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Denne erkjennelsen kommer sent og treffer neppe de største utfordringene i arbeidsmarkedet.

Blant det norske språks mange nyord i 2020 og -21 er «importsmitte». Det er knyttet til reisende som tar virus med seg til landet. I de siste ukenes debatt har ordet særlig vært knyttet til den omfattende innreisen av sesongarbeidskraft til Norge.

Les hele saken med abonnement