Også politikere er vanlige folk

Dessverre er det av og til lite kledelig.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Den ene dagen er du nest etter kongen i rang. Den neste er du – trolig – en av flere som er under politietterforskning. Livet kan svinge brått.

Slik Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet har opplevd denne uken.

Les hele saken med abonnement