Rike menn og undertrykte kvinner? Vi må se med nye øyne på mannsrollen.

Vi må være bevisst på de positive sidene ved mannsrollen og maskulinitet, skriver Raymond Johansen.

En mann ble sentralbanksjef, og kvinnekampen er langt fra over. Likevel må vi ta på stort alvor at gutta sakker akterut på stadig flere samfunnsområder.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi nærmer oss 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Vi kan vente oss «same procedure as every year»: Det kommer til å bli tatt til orde for at kvinnekampen egentlig er vunnet, at menn nå er den svake parten i samfunnet, og at det vi egentlig trenger, er å ta tak i områdene der menn taper likestillingskampen.

Denne øvelsen er like forutsigbar som den er meningsløs. Selvfølgelig er det fremdeles store likestillingsutfordringer å ta tak i som rammer jenter og kvinner: seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, likelønn, tvangsekteskap og så videre. Selv om kvinnekampen ikke er over, må vi også snakke om alle de store problemene som rammer gutter og menn som gruppe.

Les hele saken med abonnement