Kommentar

Hva husker Gjermund Cappelen, og når gjetter han?

 • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Gjermund Cappelen har en god hukommelse. Litt for god, mener nok Eirik Jensens forsvarere. Foto: Morten Uglum

Juryen dynges ned av tekstmeldinger mellom den tidligere polititoppen og hasjimportøren Cappelen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Du sender en tekstmelding til en venn høsten 2006. Eller våren 2009. For ikke å snakke om en serie meldinger du sendte vinteren 2010.

Hva husker du omkring meldingene i dag?

Ikke så mye, nei. Slik er det vel med oss alle.

Gjermund Cappelen har en god hukommelse. Litt for god, mener nok Eirik Jensens forsvarere. Han tolker, han gjetter – han vet ikke sikkert, hevdes det fra forsvarerbenken.

 • Inge D. Hanssen: Gjermund Cappelen – en norsk Tony Soprano

Gamle meldinger

De første av omkring 1400 tekstmeldinger har nå dukket opp i ankesaken. Det er statsadvokat Lars Erik Alfheim som foreholder Cappelen meldinger han har sendt eller mottatt for 10 år siden og frem til arrestasjonen i desember 2013. For det meste gjelder det kommunikasjon mellom sjefen selv og «ansatte» i nettverket, samt noen få betrodde kunder.

Senere vil Spesialenhetens aktorer trekke frem haugevis av tekstmeldinger mellom Eirik Jensen og Cappelen – meldinger som etter aktoratets mening bekrefter Cappelens påstand om at Jensen var i lommen på ham.

Gjermund Cappelen forklarer seg i detalj om SMS-er som er åtte år gamle. Foto: Morten Uglum

Cappelen husker godt

Allerede nå får vi imidlertid en smakebit på hva som kommer. Statsadvokaten leser opp en SMS fra Jensen til Cappelen like før jul 2009: «Av 100 påmeldte kom kun 90 …».

– Hva betyr dette? spør Alfheim.

Cappelen forklarer at han trodde han hadde levert 100.000 kroner til Jensen, men det viste seg at det bare var 90.000 i seddelbunken politimannen mottok.

– Eirik var irritert over dette og maste om mer penger, sier Cappelen.

Lagdommer Kristel Heyerdahl skrur på mikrofonen: – Husker du dette, Cappelen?

– Ja. Dette husker jeg. Eirik skulle egentlig ha 200.000 kroner etter en innførsel på 400 kilo, men jeg hadde ikke så mye kontanter der og da. Derfor maste han, svarer Cappelen.

Statsadvokaten iler til og forteller rettens administrator at det vil bli ytterligere bevisførsel omkring dette senere, en bevisførsel som støtter opp om Cappelens forklaring.

Konfrontert med andre tekstmeldinger som er lagt inn på påtalemyndighetens tidslinje, medgir imidlertid Cappelen at han tolker ordlyden – han husker ikke helt.

– Det er umulig for meg å huske alle hendelsene i dag, sier han.

Lagdommer Kristel Heyerdahl lurer på hva Gjermund Cappelen faktisk husker fra SMS-utvekslingen med Eirik Jensen. Foto: Morten Uglum

Viktig avklaring

Det er en viktig avklaring lagdommer Heyerdahl ber om. Ikke minst av hensyn til juryen er det av stor betydning å få frem hva Cappelen sier han virkelig husker og hva han eventuelt bare tolker eller utleder av de tekstmeldingene han forelegges.

Bevisverdien av en tolkning har liten eller ingen betydning når lagrettemedlemmene skal gjøre sin egen oppfatning av det som fremlegges.

Forsvarerne må skape tvil

I de tilfeller hvor Cappelen er bestemt på at han husker at slik og slik var det, så kan det få større betydning, spesielt hvis hans oppfatning av virkeligheten kan støttes opp om andre beviser i saken.

Så er det oppgaven til Eirik Jensens forsvarsadvokater å skape den rimelige og fornuftige tvil som taler til ekspolitimannens fordel.

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen
 3. Gjermund Cappelen

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel