Kommentar

Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen

 • Trine Eilertsen
  Trine Eilertsen
  Politisk redaktør

Barna kan ikke snakke for seg i LAR-diskusjonen. Det merkes på resultatet.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er hjerteskjærende å se et lite menneske som trenger all mulig nærhet og varme, være ute av stand til å ta imot det. Ingen som har prøvd å trøste et nyfødt barn med abstinenser, glemmer hvordan det barnet hadde det.

LAR-barna har det slik fordi de voksnes behov kommer på første-, andre- og tredjeplass.

Barnas behov er knapt mulig å skimte.

 • – Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys

Tok for lang tid

De var heller ikke mulig å skimte da fagfolkene skulle prøve å endre og stramme inn på retningslinjene for bruk av legemiddelassistert behandling (LAR) av gravide.

Prosessen har tatt skandaløst lang tid. Rapporten fra konsensuspanelet, som skulle gi en anbefaling til helsemyndighetene om krav til LAR-behandlingen, kom for to år siden. Den gangen var beskjeden klar: LAR og graviditet hører ikke sammen. Prisen for barna er for høy.

Først nå begynner høringsrunden å nærme seg en ende, og det kan være håp om nye retningslinjer.

Debatten sporer av

Det er nesten uforståelig at frontene kan være så steile i fagmiljøene som de har vært i denne saken. Men når krav om langtidsvirkende prevensjon sidestilles med gamle dagers steriliseringsregimer, er det kanskje ikke så rart at debatten sporer av. Det er overhodet ikke sammenlignbart, men skaper heller en usunn motsetning mellom mors og barns interesser.

Barnelegene, og særlig sykepleierne, mener det må være et krav at LAR-pasienter i fruktbar alder bruker prevensjon når de starter i LAR-programmet. Det er en fase der flere kvinner opplever at fruktbarheten blir bedre og der risikoen for å bli gravid dermed øker. Et slikt krav er det sterkeste hinderet mot at flere barn fødes med abstinenser som følge av mors medisinering. Det er også et mye svakere tvangsmiddel, om det kan kalles det, enn det rusavhengige kvinner utenfor LAR kan påføres. De kan tvinges til avrusning av hensyn til fosteret.

«Bør» eller «skal»

Høringsuttalelsene viser at uenigheten særlig har stått om bruken av ordene «bør» og «skal» under punktet om veiledning om bruk av prevensjon som del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i LAR.

I Helsedirektoratets anbefaling brukes ordet «bør». Det burde stått «skal». Det er oppsiktsvekkende hvis ikke fertile kvinner i LAR får grundig informasjon om hva deres medisinbruk kan påføre et eventuelt foster, og etter hvert barn. En viktig del av poenget med LAR er jo å skape et grunnlag for at kvinnene igjen kan ta viljestyrte, informerte valg på egne vegne. Hvilket bedre sted å begynne enn å gi en grundig innsikt i hvordan egne valg påvirker de aller minste og forsvarsløse?

Nødvendig å evaluere

Helsedirektoratets nye retningslinjer er et kompromiss som bærer preg av at mange hensyn er veid mot hverandre, særlig hensynet til voksne fagpersoner, kan det se ut som. Barnas talspersoner, som barnelegene, sykepleierne og Barneombudet, er ikke blitt lyttet nok til. Kanskje må det være slik nå, for at nye retningslinjer skal komme på plass. Men da bør det også komme et punkt om at retningslinjene skal evalueres når det har gått en tid. Hvis ikke tallet på abstinenssyke spedbarn født i LAR-programmer går drastisk ned i løpet av et år eller to, må retningslinjene strammes inn.

Da må hensynet til de aller svakeste omsider komme først.

Les mer om

 1. Barn
 2. Trine Eilertsen
 3. Prevensjon
 4. Rusbehandling
 5. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 6. Helsedirektoratet