Kommentar

De farlige mennene

 • Inger Anne Olsen

tweets-jegharopplevd.jpg

#jegharopplevd. På Twitter forteller nå tusenvis av kvinner om egne erfaringer med menn som trakasserer. Kan vi tenke oss slike fortellinger fra samer, nasjonale minoriteter og innvandrermenn?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Emneknaggen #jegharopplevd, der kvinner forteller om sine opplevelser med kjente og ukjente menn, viser tydelig hvor ufyselige en del menn tillater seg å være overfor kvinner. Noen mener dette umulig kan stemme. Tusener svarer at sånn er det.

Så hva gjør vi etterpå? Virker dette forebyggende? Hvordan kan adferd endres? Hvem kan strekke ut en hånd?

Denne gangen startet det ved at førskolelærer Cathrin Svanevik Frøyen skrev debattinnleggetEt slags svar til Thomas Seltzer her i avisen.

Sterkt og godt debattinnlegg

Frøyen reagerte på en porno-parodi i NRKs Trygdekontoret, og skrev om sine opplevelser som kvinne. Porno-parodien var temmelig harmløs, men Frøyens debattinnlegg var sterkt og godt. Likevel ble det av mange avvist som overspent og overdrevet. Dermed satte tidsskriftet Fett i gang twitteraksjonen #jegharopplevd, og i løpet av få dager hadde 10.000 kvinner delt sine erfaringer med menn som trakasserer.

Porno-parodien var temmelig harmløs, men Frøyens debattinnlegg var sterkt og godt.

Hvem vil vi lytte til?

Men det er ikke bare kvinner som blir utsatt for trakassering og kjønnsdiskriminering. Torsdag la forskerne Arnfinn H. Midtbøen og Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning frem rapporten Diskriminering av samer, minoriteter og innvandrere i Norge. Rapporten viser at innvandrermenn er den gruppen som blir mest diskriminert i Norge, langt oftere enn innvandrerkvinner. Jada, de samme mennene som ofte blir stemplet som overgripere og voldtektsmenn blir selv trakassert og diskriminert.

Ikke akkurat det bildet vi vanligvis blir vist.

Innvandrermenn er den gruppen som blir mest diskriminert i Norge

Opplyse eller splitte

Hvis emneknagger som #jegharopplevd er en god måte å dele erfaringer, burde vi nå også få høre hvordan livet er på den andre siden. Hos mennene som nå blir anklaget. Men også hos minoriteter, som samer og tatere. Hos innvandrermenn. Hos kvinnene deres.

Det er slett ikke sikkert storsamfunnet ville tatt en storm av fortellinger om trakassering og diskriminering hvis den kom fra svarte innvandrermenn, og rettet seg mot hvite kvinner og menn. Ville vi da sagt at når så mange forteller om urett, da må det være riktig? Da må vi gå i oss selv, og endre holdninger og adferd?

Jeg tror ikke det. Jeg er redd mange av oss ville reagert stikk motsatt, og minnet innvandrerne om at de skal være glad til for at de får være her.

Ikke et norgesmesterskap

Aksjoner som dette kan bare fungere hvis de ikke utarter til et norgesmesterskap i hvem som har det verst, hvem det er mest synd på, eller hvem som er slemmest. Uansett hva det handler om.

Må ikke handle om hvem som har det verst, hvem det er mest synd på

Hensikten må være å lære, om og av hverandre. Kan jeg gjøre noe med min egen adferd? I llegg til — eller kanskje i stedet for - å poste eller sluke fortellinger i tusenvis på Twitter, kunne vi se film eller lese skjønnlitteratur eller kanskje til og med en forskningsrapport (det er ikke vanskelig). Som for eksempel den nevnte rapporten til Midtbøen og Lidén.

Den viser at særlig utsatt for diskriminering er menn fra Somalia, Iran, Irak, Pakistan eller Tyrkia. Diskrimineringen de opplever finnes i offentlige apparater, på boligmarkedet, i jobbmarkedet og i dagliglivet.

Forbigåelse av innvandrermenn er ikke ukjent. I 2008 pekte samfunnsforskeren Beret Bråten på hvordan storsamfunnets holdninger til disse mennene stenger veien i politikken. Innvandrerkvinner kommer seg lettere opp og frem i de politiske partiene. Bråten viste at dette ikke handlet om en uvilje mot den enkelte innvandrermann, men om strukturelle fordommer og skepsis.

Omtrent slik det ikke finnes en uvilje mot den enkelte kvinne, selv om det ofte kan føles slik?

Skepsisen mot innvandrermenn er ikke blitt mindre. Reform ressurssenter for menn forteller at skepsisen også finnes i barnehagene, i skolene og i helsevesenet. Storsamfunnet ser ut til å tro at innvandrermenn mangler det som skal til for å være en del av familien.

Det er vondt og sårende for den enkelte familie, og svært uheldig for samfunnet.

Ingen søndagsskole

For bare få år siden fantes det ikke offentlige fora der hvem som helst kunne fortelle om trakassering. Idag kan nesten alle fortelle, om de vil og orker. Er det en bra ting? Den offentlige debatten er dessverre hverken høflig eller fintfølende. Den som velger å fortelle offentlig hva som skjedde med akkurat meg, bør først gå en runde med seg selv: Tåler jeg de svarene som kan komme?

Og i tillegg: Fører dette til noe godt? Vil min egen lille fortelling være med på å skape et bedre samfunn, eller kan det tvert imot skape mer hat? Svaret er ikke gitt, og angst for represalier må ikke førte til at erfaringer blir delt.

Formen kan avgjøre

Etnisk diskriminering og kjønnsdiskriminering er like på den måten at den er vanskelig å beskytte seg mot. På nett kan man være hvem som helst, men i det virkelige liv kan man vanskelig skjule sitt kjønn eller sitt opphav.

Derfor er det vanskelig å lære om andres liv uten personlige vitnesbyrd. Men personlige fortellinger om plager og urett fungerer forskjellig etter hvor og hvordan de deles. Det som fortelles i et lite og lukket forum kan slå sterkt, men når bare få.

Det som sendes ut i verden sammen med en emneknagg kan virke voldsomt på den som blir angrepet. Særlig når antallet som skriver blir enormt, temaet er personlig og rettet mot deg - og du som leser fremdeles bare er deg selv, og aldri hverken har diskriminert eller trakassert.

Les også

Jeg var naiv

Les mer om

 1. Kultur
 2. Innvandring
 3. Likestilling
 4. Rasisme
 5. Sosiale medier

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Se i skyggen av #metoo. Der står seksuelt trakasserte menn og kvinnelige overgripere

 2. DEBATT

  Oslo Pride: Jeg flagger i dag – fordi jeg kan!

 3. SID

  Den nye emneknaggen #sheknew truer #metoo

 4. A-MAGASINET

  #Mosquemetoo: På pilegrimsreise til Mekka opplevde de å bli seksuelt trakassert av fremmede menn

 5. KOMMENTAR

  Gapestokken ble aldri et problem i #metoo-Norge

 6. KRONIKK

  I bakgrunnen for #metoo-kampanjen lurer en forestilling om at kvinner er ofre for en truende seksualitet som de må hjelpes unna