Vanskelig å kaste ut problembarn | Frank Rossavik

Hva bør EU gjøre med land som Polen? Det er ikke lett å gi klare svar.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

2017 var et blandet år for Den europeiske union. På den positive siden kom ganske god vekst og synkende arbeidsledighet, samt et knippe valg som fikk bedre utfall enn fryktet. EU-venn Emmanuel Macrons seier i det franske presidentvalget var høydepunktet.

Det negative veier like tungt. EU-fiendtlige ytre høyre forblir en kraft og skaper uro selv i rike og tradisjonelt stabile land som Tyskland. Verst er den negative utviklingen i Sentral- og Øst-Europa, der noen land ledes av illiberale regimer som ikke respekterer EUs grunnleggende verdier.

Les hele saken med abonnement