Kommentar

Inge D. Hanssen: Selvkritisk dommer sier hun burde ha stanset ledende spørsmål fra aktor til Cappelen

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)
    Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Rettens administrator, lagdommer Kristel Heyerdahl, kom torsdag med en overraskende uttalelse om at hun burde ha stanset statsadvokat Alfheim fra å stille ledende spørsmål til hasjbaron Cappelen. Foto: Morten Uglum

En svært aktiv forsvarer John Christian Elden får ikke medhold av retten.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ingen tvil om at ekspolitimann Eirik Jensen har et langt mer aktivt forsvar her i Borgarting lagmannsrett enn han hadde i tingretten.

Hovedforsvarer John Christian Elden kjører på med prosessuelle spørsmål – og håper naturligvis å sanke poeng til en anke til Høyesterett over saksbehandlingen dersom Jensen skulle bli funnet skyldig av juryen.

Torsdag formiddag formelig gnistret det mellom de juridiske aktørene da Elden krevde at alle dokumenter med de omfattende tidslinjene måtte inndras fra lagretten.

Han fikk sterk motbør fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten, godt assistert av Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.

  • Dommeren til Cappelen: – Er du på gyngende grunn?

Selvkritisk administrator

Elden fikk ikke medhold av fagdommerne, men rettens administrator, lagdommer Kristel Heyerdahl, kom med en overraskende uttalelse om at hun burde ha stanset statsadvokat Alfheim fra å stille ledende spørsmål til hasjbaron Cappelen.

Det er ikke ofte vi opplever en så selvkritisk administrator i en norsk rettssal!

Tidslinjene er viktige

Hvorfor er tidslinjene så viktige? Og hvorfor er det så viktig for Jensens forsvarere at juryen ikke lenger skal ha innsyn i dem?

Det er Spesialenheten som har utarbeidet de omfattende tidslinjene som omfatter kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen – og mellom Cappelen og deler av narkotikanettverket hans.

På tidslinjene er det tatt inn over 1500 tekstmeldinger – innhold, dato og klokkeslett, hvem som er avsender og hvem som er mottager, samt fra hvilke telefoner det dreier seg om. I tillegg er det ført opp en del e-poster.

Det er langt fra uvanlig at det utarbeides tidslinjer i straffesaker. Det er nødvendig for at partene og retten skal få innsyn i et for øvrig uoversiktlig bilde av det som skal ha skjedd.

John Christian Elden mener aktoratet stiller spørsmål som om tidslinjen er bevis i saken. Foto: Morten Uglum

Et hjelpedokument

Tidslinjene skal oppfattes som et hjelpedokument for sakens aktører – ikke som bevis. Og det er nettopp her partene i rettssal 250 strides.

Forsvarer Elden mener at statsadvokaten stiller spørsmål som om tidslinjene er bevis i saken, og at Spesialenhetens etterforskere har vært selektive i sitt utvalg av hendelser som er tatt med på tidslinjene.

Forsvarertrioen har derfor utarbeidet et eget hjelpedokument på 37 sider som omfatter ting som ikke er tatt med på tidslinjene. Det gjelder Jensens arbeidsforhold og politiaksjoner han satte i gang på grunnlag av informantopplysninger fra Cappelen. Alt er opplysninger som ligger i saksdokumentene, men som Spesialenheten ifølge forsvarerne ikke har prioritert som så viktige at de ble tatt med på tidslinjene.

Elektroniske spor er sentrale

I ankesaken er det lagretten som avgjør skyldspørsmålet for Eirik Jensen. Derfor kan forsvarerne godt ha andre motiver for å hindre at juryen skal sitte med tidslinjene foran seg i månedsvis fremover.

Tingretten mente at de elektroniske sporene danner et klart bilde av aktiv psykisk medvirkning til hasjsmuglingen fra Jensens side. Tiltalen lyder på medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

I tingrettens dom heter det at Jensen ved alle sms-ene styrket Cappelen i troen på at han som politimann beskyttet innførslene av tonnevis av hasj.

Det er bare ett sted det finnes en oversikt over de elektroniske bevisene. Det er i tidslinjene.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. Eirik Jensen
  3. Krim
  4. Gjermund Cappelen