Kommentar

Inge D. Hanssen: Selvkritisk dommer sier hun burde ha stanset ledende spørsmål fra aktor til Cappelen

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Rettens administrator, lagdommer Kristel Heyerdahl, kom torsdag med en overraskende uttalelse om at hun burde ha stanset statsadvokat Alfheim fra å stille ledende spørsmål til hasjbaron Cappelen.

En svært aktiv forsvarer John Christian Elden får ikke medhold av retten.

Det er ingen tvil om at ekspolitimann Eirik Jensen har et langt mer aktivt forsvar her i Borgarting lagmannsrett enn han hadde i tingretten.

Hovedforsvarer John Christian Elden kjører på med prosessuelle spørsmål – og håper naturligvis å sanke poeng til en anke til Høyesterett over saksbehandlingen dersom Jensen skulle bli funnet skyldig av juryen.

Les hele saken med abonnement