Frykten vant i Østerrike | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Begrepet «blasfemi» burde vært utryddet. Men rett før helgen ble det styrket.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Skal det være lov å påstå at profeten Muhammed hadde pedofile tendenser? Eller krenker det så mange menneskers religiøse følelser at en stat bør kunne forby ytringen?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) mener det siste, eller i hvert fall at Østerrike må få mene det. I en fersk dom støtter EMD Østerrike, som ble klaget inn etter at kvinnen som ytret dette under et foredrag ble idømt en bot på 480 euro, samt saksomkostninger. Hun ble dømt for blasfemi.

Les hele saken med abonnement