Med taler som kongens redskap

Kong Harald fyller 85 år. Han har brukt taler til å sette sitt dypt personlige preg på kongerollen, skriver Harald Stanghelle.

Det er et paradoks ved 85-åringen: For selv om han ikke liker å tale, er sterke taler blitt kong Haralds varemerke.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er nesten en naturlov her i landet at nye konger først møtes med avventende skepsis, for så å bli stadig mer populære jo lenger de sitter på tronen.

Da kong Olav i 1957 etterfulgte kong Haakon var folkemeningen at han «manglet det meste av det som skulle til,» ifølge biograf Jo Benkow. Men slik tenkte nok ikke en eneste nordmann da han 34 år senere døde.

Les hele saken med abonnement