Det folkelige rop om flere sorenskrivere

Man kan si mye om Pontius Pilatus. Men han lyttet til vanlige folk. I alle fall én gang.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Pontius Pilatus kommer ikke helt heldig ut i påskeevangeliet. Ifølge de fire evangelistene var det han som avsa dødsdommen over Jesus Kristus.

På den annen side gjorde han det ikke uten å be om råd. Riktignok ikke fra jurister og fagfolk. Nei, han spurte folkemengden som tilfeldigvis hadde samlet seg.

Les hele saken med abonnement