Selv ikke jerntepper varer evig

«Vi gir aldri opp vårt folk», heter det på denne russiske propagandaplakaten på det okkuperte Krym.

Det er bekmørkt nå. Men bruddet med Russland kan aldri bli totalt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Etterretningstjenesten trekker en dyster konklusjon i sin trusselvurdering for 2023:

«Russlands invasjon av Ukraina markerer et varig brudd med Vesten.»

Les hele saken med abonnement