Julian Assange er ingen helt, men fortjener heller ikke 175 års fengsel | Frank Rossavik

Feilene må ikke overskygge at han har gjort den kritiske offentligheten store tjenester.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Hvorfor skriver du aldri om Julian Assange, får jeg iblant spørsmål om. Fordi jeg misliker ham og det han står for, tenker jeg da. Kanskje svarer jeg det også. At australierens største fans er den delen av venstresiden som jobber hardt for å være like ensporet og ufordragelig som den verste delen av høyresiden er, hjelper heller ikke.

Det er en tankefeil, muligens kombinert med latskap. Hvis liberale prinsipper – ytringsfrihet, rettssikkerhet – skal ha verdi, må de aller mest gjelde for ubehagelige folk som gjør ubehagelige ting. Hvis de ellers gjør noe det er verdt å forsvare, vel å merke.

Les hele saken med abonnement