Kommentar

Norge på spionenes marked | Harald Stanghelle

 • Harald Stanghelle
  Kommentator

Frode Bergs forsvarer, Ilja Novikov, er svært kritisk til Etterretningstjenesten. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Også Norge driver med spionasje. Flere saker er nå blitt kjent og gir grunn til å spørre: Er vi rett og slett for dårlige til å spionere?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Etterretningstjenesten bør ikke ha det godt med seg selv for tiden.

I Moskva sitter Frode Berg med en dom på 14 års fengsel etter å ha blitt tatt på fersk gjerning under et dypt hemmelig kuréroppdrag som gikk katastrofalt galt.

I Sunnhordland skriver Atle Berge i Ølen Betong-gruppen rasende prosesskrift til bruk i en varslet rettssak der Etterretningstjenesten anklages for gjennom amatørmessige vervingsforsøk å ha ødelagt hans storstilte satsing i Murmansk.

Og fra sin aktive pensjonisttilværelse sitter «spionveteranen» Ola Kaldager og karakteriserer sin tidligere oppdragsgivers opplegg for «naivt og uprofesjonelt» (referert i Øystein Bogens bok «En uvanlig spion»).

Bærebjelke for sikkerhet

Hver for seg er dette sterk kost. Samlet er dette en knusende kritikk mot en av bærebjelkene for vår nasjonale sikkerhet. For listen over kritiske røster og høylytte klagemål er blitt lang denne vinteren. Altfor lang.

På denne lange listen finnes kritikere som mener at Norge ikke bør drive med hemmelige operasjoner mot vår stormaktsnabo i øst. Det er en form for blind politisk idealisme som overser sikkerhetspolitiske realiteter.

God etterretning kan være en forutsetning for riktige beslutninger. Også når den kommer i form av spionasje som ikke tåler offentlighetens lys.

Andre er forferdet over at også vi her i Norge driver med spionasje. Det er det ingen grunn til.

Vi er nok høylytt oppbrakt når det avsløres russisk spionvirksomhet i vestlige land, men det er en påtatt forferdelse. I dette spillet er dobbeltmoral og kynisme opphøyet til en akseptert norm. Vi erkjenner det bare ikke.

 • Dette er spørsmålene E-tjenesten ikke har svart på i Frode Berg-saken

Skyggelandskap

Så finnes det en gruppe kritikere som lar seg forbause over at Norge driver med noe så «gammeldags» som å verve nordmenn med legale ærend i Russland til innsats for det hemmelige Norge.

Det er en kritikk som avslører en overdreven tro på at i vår høyteknologiske tid kan det meste fjernovervåkes. Men slik er det rett og slett ikke. Fortsatt er det slik at menneskelige kilder er viktige. All teknologi til tross – mennesker går ikke av moten i spionenes verden.

Om alt dette er Etterretningstjenesten larmende tause. Tjenesten HAR ansvar, men den TAR ikke ansvar. I alle fall ikke offentlig.

Det er til en viss grad mulig å forstå. Ingen etterretningstjeneste kan legge alle kort på bordet, selv ikke når et eller flere av dem er avslørt. Det er også praktisk talt umulig for Etterretningstjenesten å delta i en offentlig debatt om enkeltoperasjoner. Det ville avsløre for mye. Åpenheten stopper alltid ved det mer generelle.

Derfor vil det alltid bare være en side av saken vi ser. Det meste av den ligger i det skyggelandskapet der etterretningsfolk trives best.

Inkompetanse?

Tross alt dette har sakene rundt både Frode Berg og Ølen Betong noe ved seg som gjør det nødvendig å stille svært så kritiske spørsmål rundt sider ved Etterretningstjenestens arbeid.

«Jeg hadde håpet og trodd de var blitt bedre enn dette her. Det må jeg si.», er Ola Kaldagers dom i boken En uvanlig spion. Etterretningsveteranen kan nok ha sine egne grunner for å være kritisk til dagens etterretningsledelse, men det gjør inntrykk når Kaldager hevder å kjenne igjen «inkompetanse på områder der ambisjonene var høye, men evnene små».

Fortellingene til Frode Berg og Atle Berge er da heller ikke egnet til å dempe uroen.

«Han var sendt uforberedt til Russland. Uinformert og uten instruksjon, og det er en skam», hevder Frode Bergs forsvarer, Ilja Novikov i Trine Hamrans bok «En god nordmann».

Mur av taushet

Innerst i Ølenfjorden sitter en bitter Atle Berge og forteller sin historie til Dagens Næringsliv. En historie om en vellykket bedriftseier som satser i Russland og derfor utsettes for iherdige vervingsforsøk fra Etterretningstjenestens side. Så amatørmessige – hvis vi skal tro Berge – at det uten vanskelighet oppdages av russerne, med økonomisk katastrofe og utestengning fra Russland som resultat.

Nå går han til sak mot staten, men møtes med en mur av kafkask taushet:

Staten kan hverken bekrefte eller avkrefte at hendelsene søksmålet er basert på har funnet sted ..., skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ifølge DN.

Fra Kirkenes-samfunnet kommer det nå flere historier om Etterretningstjenestens arbeid. Ingen av dem er egnet til å berolige.

Forsvarsministerens rolle

For en god etterretningstjeneste er noe av det viktigste et land kan holde seg med. En dårlig kan være katastrofal.

Problemet er at det nesten er umulig å vite hvor god faglig norsk etterretningstjeneste egentlig er. Er dette katastrofale enkeltepisoder eller eksempler på en tjeneste som rett og slett er for dårlig?

Det må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) aktivt interessere seg for. Ikke som en naiv og ukritisk forsvarer, men som den politisk ansvarlige for at denne delen av forsvaret ikke er på ville veier.

Det står mye på spill.

Artikkelen er oppdatert i etterkant av publisering: Forsvarets etterretningstjeneste er endret til Etterretningstjenesten.

 • Relaterte saker:
Les også

Forsvarsanalytiker John Berg: Norske medier svikter Frode Berg

Les også

Anki Gerhardsen: Kan vi stole på norsk presse nå?


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Etterretning
 2. Russland
 3. Harald Stanghelle
 4. Frank Bakke-Jensen

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Frode Berg er en nasjonal helt. Da må han ikke mottas som en som sviktet.

 2. KOMMENTAR

  Skal kritikere skremmes til taushet?

 3. ØKONOMI

  Frode Berg vitnet i Ølen Betong-saken

 4. NORGE

  Ølen Betong tapte saken mot norsk etterretning

 5. NORGE

  PST-sjefen: Frode Berg- og Ølen Betong-sakene kan ha svekket tilliten til de hemmelige tjenestene

 6. VERDEN

  Frode Bergs skjebne i Putins hender