Kommentar

Er det slik våre eldre skal bli behandlet?

Takken for et livslangt bidrag til fellesskapet kan ikke være forsømmelse og vold på sykehjem.

Vold og forsømmelse på sykehjem skal ikke være takken for eldres livslange bidrag til fellesskapet, skriver Maryam Iqbal Tahir.
  • Maryam Iqbal Tahir
    Maryam Iqbal Tahir
    Jurist og journalist

En fersk studie utført av forskere ved NTNU, viser at nesten åtte av ti pleieansatte har sett kolleger utsette eldre for forsømmelse eller vold på sykehjem.

60 prosent rapporterte at de selv hadde utsatt beboere for det samme. Eldre er en sårbar og pleietrengende gruppe, som befinner seg på siste stadiet av livet. Tallene er vonde å lese.

Les hele saken med abonnement