Kommentar

Er det slik våre eldre skal bli behandlet?

  • Maryam Iqbal Tahir
    Maryam Iqbal Tahir
    Jurist og journalist
Vold og forsømmelse på sykehjem skal ikke være takken for eldres livslange bidrag til fellesskapet, skriver Maryam Iqbal Tahir.

Takken for et livslangt bidrag til fellesskapet kan ikke være forsømmelse og vold på sykehjem.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En fersk studie utført av forskere ved NTNU, viser at nesten åtte av ti pleieansatte har sett kolleger utsette eldre for forsømmelse eller vold på sykehjem.

60 prosent rapporterte at de selv hadde utsatt beboere for det samme. Eldre er en sårbar og pleietrengende gruppe, som befinner seg på siste stadiet av livet. Tallene er vonde å lese.

Middagen var nesten ferdig, og pasienten begynte å bli urolig mens han satt ved bordet. Han snakket kontinuerlig høyt om at han ville røyke. En av personalet gikk bort til ham og sa: «Se på meg. Hvis du snakker mer, blir det ikke mer sigarett på deg.» Den ansatte kjørte så pasienten bort fra bordet og lot ham sitte foran en vegg.

Slik er en av avviksmeldingene som Aftenposten har gått gjennom i sin artikkelserie om vold og overgrep mot eldre.

I en annen hendelse forteller en beboer at hun ble slengt på sengen av en pleier slik at hun dunket hodet mot veggen.

Les også

Sykehjemsvolden: 13.000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Aftenposten har fått innsyn i alle.

Verdig avslutning på livet

Vold og forsømmelse på sykehjem skal ikke være takken for eldres livslange bidrag til fellesskapet.

Sykehjem skal være et trygt sted å bo. For mange eldre er det også der de forlater livet. Ifølge dødårsaksregistreret døde 52 prosent på sykehjem eller en annen helse- og omsorgsinstitusjon utenom sykehus i 2017.

– Det er staten, og til slutt regjeringens, ansvar å sørge for at sykehjemmene er i stand til å ta seg av beboerne, uttaler professor i eldre- og sykehjemsmedisin, Bettina Husebø til Aftenposten.

Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av eldre pasienter på sykehus og i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er undernært eller risikerer undernæring. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener at underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen er en menneskerettslig utfordring for myndighetene på både statlig og kommunalt nivå.

Myndighetene må iverksette tiltak for å ivareta de eldres grunnleggende rettigheter og behov, slik at avslutningen på livet blir verdig. Hvis iverksatte tiltak ikke fungerer etter hensikten, må man gjøre noe med det. Eldre har lenge vært en forsømt gruppe som må tas på alvor gjennom politisk handling.

Det er vanskelig for barn å se sine foreldre eldes og bli syke. Plutselig er rollene snudd, og vi må ta vare på dem slik de en gang tok vare på oss.

Alle barn har ikke mulighet til å stille opp for foreldrene sine, enten fordi de bor i en annen by, har ansvar for småbarn eller fulltidsstillinger som gjør det krevende å være hjemme med nærstående. De fleste norske foreldre bor på sykehjem når de blir pleietrengende. I 2018 var det totalt 41 290 personer over 67 år som bodde på institusjon.

Maryam Iqbal Tahir er lørdagsspaltist i Aftenposten.

Usynlig samfunnsproblem

Å bli tatt vare på av egne barn eller familie er ingen garanti mot vold og forsømmelse.

I 2017 lanserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) den første nasjonale forekomststudien om vold og overgrep mot hjemmeboende personer over 65 år i Norge.

Resultatene fra studien indikerer at mellom 56.500 og 76.000 hjemmeboende personer har vært utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år. Dette dreier seg om både psykiske og fysiske overgrep, også seksuelle overgrep. Åtte av ti var i en nær relasjon med voldsutøveren. Rapporten konkluderer med at vold og overgrep i den eldre delen av befolkningen fortsatt er et usynlig samfunnsproblem.

På samme måte som vi beskytter barn mot vold, må vi også beskytte eldre mot vold. De har ofte dårlig helse og er ikke i stand til å ta vare på seg selv. I en situasjon der de er avhengig av andre, må myndighetene sikre at de får forsvarlig hjelp. Det haster å få på plass et eget eldreombud etter modell av Barneombudet.

Vold og overgrep mot eldre er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Det er derfor på høy tid at Helse- og omsorgsdepartementet sendte forslag om lov om Eldreombudet på høring i september i fjor. Samtidig er det viktig at de eldre også ivaretas før en slik funksjon forventes å være på plass i andre halvår av 2020.

Eldre er underrepresentert i media

Forsker Anja Botngård påpeker i Aftenposten at ukultur og dårlig ledelse kan være blant årsakene til uønskede hendelser på sykehjem.

Ordbruk som «eldrebølgen er over oss» og «skal velferdsstaten overlevere eldrebølgen» hjelper sikkert ikke på eksisterende ukultur, og gir inntrykk av at det er de eldres skyld at velferden blir dyr.

Men de kan vel ikke noe for at min generasjon føder færre barn? I likhet med barn, blir eldre marginalisert som kilder i media. Bare 1,7 prosent av kildene som uttaler seg i norske nyhetsmedier er over 67 år.

Vi trenger å høre mer fra de eldre stemmene, og vi bør være varsomme å legge skylden på dem for noe de ikke kan noe for.

Vi skal alle bli gamle en dag. Jeg håper at vi ikke venter samme behandling den dagen vi blir pleietrengende og må bo på sykehjem eller bli tatt hånd om av våre nærstående.

Les mer om

  1. Sykehjem
  2. Vold
  3. Eldreomsorg
  4. Lørdagsspaltisten
  5. Aftenposten Lørdag